Huurverhoging

Waarom heeft de politiek een Woonakkoord gesloten en wat houdt het in? +-

De woningmarkt zit in zwaar weer. Corporaties hebben te maken met de economische crisis en extra heffingen die zij aan de overheid moeten betalen. Deze zogenaamde Verhuurdersheffing vloeit voort uit het ‘Woonakkoord’ dat in de Tweede Kamer is gesloten. Met dit akkoord wil de politiek de problemen op de woningmarkt aanpakken. Alle corporaties tezamen moeten jaarlijks 1,7 miljard euro gaan afdragen. In ruil kunnen ze de huurverhoging voor huurders met een wat hoger inkomen extra verhogen.

Wat vindt de Noordwijkse Woningstichting (NWS) van het Woonakkoord? +-

De NWS heeft gemengde gevoelens over het Woonakkoord. Aan de ene kant is het goed dat er concrete maatregelen worden genomen om de woningmarkt (de huur- en de koopmarkt) vlot te trekken. En we begrijpen dat ook de woningcorporaties moeten bijdragen aan de bezuinigingen. Maar de Verhuurdersheffing hakt er hard in. Er zijn stevige ingrepen nodig om het huishoudboekje op orde te houden. Aan de uitgavenkant kijken we naar de kosten voor onderhoud en onze bedrijfsvoering. Ook hebben we een aantal investeringsplannen (nieuwbouw) in de ijskast gezet. Aan de inkomstenkant is er eigenlijk alleen de huurknop om aan te draaien. Net als heel veel andere corporaties ziet de NWS zich dan ook gedwongen om de extra huurverhoging volledig door te voeren. We realiseren ons dat een huurverhoging van 4 tot 6,5% voor veel huurders geen kleinigheid is maar, gegeven het rijksbeleid, zien we domweg geen andere oplossing.

Welke huurverhoging kan ik als huurder van de NWS per 1 juli 2016 verwachten? +-

Per 1 juli 2016 gaat – net als ieder jaar – de huur omhoog. Hoeveel dit voor u is, hangt dus af van uw inkomen. Inkomens tot € 34.085 krijgen een huurverhoging van maximaal 2,1%.  Inkomens tussen € 34.085 en € 43.602 krijgen een huurverhoging van maximaal 2,6%. En inkomens boven de € 43.602 krijgen een huurverhoging van maximaal 4,6%. Voor huurders van woningen in de vrije sector gelden afwijkende regels.

Geldt er een maximale huurprijs voor een woning? +-

Ja. Die maximale huurprijs wordt bepaald door het puntensysteem (Woning Waarderingstelsel). De huurprijs van een woning mag door de inkomensafhankelijke huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs die voor een woning geldt. In de huurverhogingsbrief die binnenkort bij u op de mat valt staat ook wat de maximale huur van uw woning is.

Blijft de huur de komende jaren alsmaar verder stijgen? +-

De NWS kan daar nog geen uitsluitsel over geven. Dat hangt af van wat de politiek beslist. Dit kabinet heeft wel het voornemen om de huren jaarlijks met meer dan de inflatie te laten stijgen. De minister wil de inkomensafhankelijke huurverhoging aanpassen in 2015 naar een andere regeling. Of dat doorgaat en hoe het er dan precies uit gaat zien, zal pas eind 2014 duidelijk zijn als de politiek besluiten heeft genomen.

Kan mijn sociale huurwoning door de huurverhoging een vrije sector woning worden? +-

Nee. Als u nu een huur (exclusief servicekosten en energiekosten) onder de € 710,68 (huurprijsgrens) voor uw sociale huurwoning betaalt, dan blijft het een sociaal huurcontract. Daarbij is de wettelijke huurbescherming van kracht. Dat betekent dat de huur aan een maximum blijft gebonden. En als u nu huurtoeslag ontvangt, blijft u hier recht op houden zo lang uw inkomen niet verandert.

Hoe komt de NWS aan de inkomensgegevens? +-

De Belastingdienst heeft ons een overzicht verstrekt van alle huurders van sociale huurwoningen van de NWS, waarin staat in welke inkomenscategorie [zie vraag 3 hierboven] het huishouden valt. Wij weten dus niet wat uw inkomen is, alleen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Per adres draaien we de verklaring van de Belastingdienst uit en deze sturen we mee met de huurverhogingsbrief die u in april van ons ontvangt.

Wat moet ik doen als mijn inkomen is gedaald? +-

Klopt de inkomenscategorie volgens de verklaring van de Belastingdienst in uw ogen niet? Of is uw inkomen gedaald? Dan kunt u verzoeken om de extra inkomensafhankelijke huurverhoging ongedaan te maken. Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt uitgelegd in de huurverhogingsbrief. 

Laatst gewijzigd: 12-10-2015

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij? Gebruik de zoekfunctie of neem contact met ons op.