Privacy

Privacybeleid

Bent u huurder bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en/of staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan zijn er diverse gegevens van u bij onze organisatie bekend. Hoe wij daarmee omgaan is vastgelegd in de wet (AVG). Wij zijn tenslotte verplicht uw gegevens goed te beschermen.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggend zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook een telefoonnummer, e-mailadres of IBAN zijn persoonsgegevens.

Om te zorgen dat de NWS op de juiste manier met uw gegevens omgaat, hebben wij binnen de organisatie diverse afspraken met elkaar gemaakt. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers (bijvoorbeeld onze aannemers die bij u thuis werkzaamheden komen verrichten). Wij verwachten ook van hen, dat zij conform de wet met uw persoonsgegevens omgaan.

Het uitgangspunt is, dat wij alleen die gegevens vastleggen die wij nodig hebben voor het kunnen uitvoeren of aangaan van de huurovereenkomst. 

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in diverse interne documenten zoals een privacy beleid, procedure melden datalekken en een gedragscode. Daarnaast zijn de volgende documenten van toepassing:

-          Cookiebeleid

-          Klantrechten

-          Privacyverklaring

 

Verzoek richten aan de NWS

Waar wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan de NWS, dan kunt u dat in eerste instantie per brief indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie hebben wij voor deze vorm gekozen. Per e-mail kunnen wij niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van de NWS.

Laatst gewijzigd: 26-4-2018

Laatst gewijzigd: 14-05-2018