Strategie en beleid

Prestatieafspraken 2018

De NWS maakt periodiek afspraken met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. Op 20 december 2018 zijn de Prestatieafspraken 2019-2022 ondertekend.

A Prestatieafspraken 2019 01 9545

Voorzitter Bernard Koëter, NWS-directeur Willem van Duijn en wethouder Wonen Dennis Salman zetten hun handtekening onder de prestatieafspraken.

Ondernemingsplan NWS

Hier vindt u het Ondernemingsplan NWS 2019 - 2022.

Huurbeleid

Wilt u meer weten over de nieuwe huursystematiek van het Ministerie van VROM, dan kunt u dat vinden op de website van de rijksoverheid.

Investeringsprotocol en risicobeheersing bij projecten

De Noordwijkse Woningstichting gebruikt het Investeringsprotocol en risicobeheersing bij projecten als toetsingskader waarbinnen investeringen in nieuwbouwprojecten worden afgewogen.


 

Laatst gewijzigd: 11-04-2019