Strategie en beleid

Ondernemingsplan NWS

Hier vindt u het Ondernemingsplan NWS 2015 - 2018.

Huurbeleid

Wilt u meer weten over de nieuwe huursystematiek van het Ministerie van VROM, dan kunt u dat vinden op de website van de rijksoverheid.

Investeringsprotocol en risicobeheersing bij projecten

De Noordwijkse Woningstichting gebruikt het Investeringsprotocol en risicobeheersing bij projecten als toetsingskader waarbinnen investeringen in nieuwbouwprojecten worden afgewogen.

Prestatieafspraken gemeente Noordwijk - Noordwijkse Woningstichting

De NWS maakt periodiek afspraken met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. In december 2016 zijn de Prestatieafspraken 2017-2020 ondertekend.

Prestatie01

 

Laatst gewijzigd: 03-01-2017