Strategie en beleid

Prestatieafspraken 2018

De NWS maakt periodiek afspraken met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. Eind november 2017 zijn de Prestatieafspraken 2018-2021 ondertekend.

PrestatieafsprakenVoorzitter Bernard Koëter, wethouder Wonen Dennis Salman en NWS-directeur/bestuurder Willem van Duijn slaan de handen ineen.

Ondernemingsplan NWS

Hier vindt u het Ondernemingsplan NWS 2015 - 2018.

Huurbeleid

Wilt u meer weten over de nieuwe huursystematiek van het Ministerie van VROM, dan kunt u dat vinden op de website van de rijksoverheid.

Investeringsprotocol en risicobeheersing bij projecten

De Noordwijkse Woningstichting gebruikt het Investeringsprotocol en risicobeheersing bij projecten als toetsingskader waarbinnen investeringen in nieuwbouwprojecten worden afgewogen.


 

Laatst gewijzigd: 16-04-2018