Jeroenspark

De NWS werkt vaker samen met zorginstellingen. Hier zijn 32 woningen gebouwd, in samenwerking met zorginstelling Marente. Het ging hier om grond van de Rooms-katholieke kerk; deze is in erfpacht uitgegeven aan locatie Jeroen. Op deze plek stonden oude laagbouwwoningen; deze zijn afgebroken en vervangen door moderne appartementen, bestemd voor mensen met een kleine beurs. De NWS levert de woningen, Marente thuiszorg kan desgewenst zorg-op-maat aan huis te leveren. De toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van een thuiszorg of WLZ indicatiestelling. 20 woningen zijn gerealiseerd in de sociale huursector, de overige 12 zijn verkocht als MGE-woning (Maatschappelijk Gebonden Eigendom). Hiermee genereert de NWS inkomsten die zij elders weer kan investeren, waarbij de woningen toch behouden blijven voor de doelgroep. Verantwoordelijk voor het ontwerp is architectenbureau Manten en Lugthart

Laatst gewijzigd: 17-08-2017