Missie en visie

De NWS is een Maatschappelijke Onderneming die wortelt in de Noordwijkse samenleving. Wij richten ons op mensen met een smallere beurs. Wij bouwen, beheren en verhuren sociale woningen en nemen samen met onze huurders en andere maatschappelijke organisaties verantwoordelijkheid voor een goed woon- en leefklimaat.

In onze visie

  • hebben mensen recht op een goed dak boven hun hoofd in een wooncomplex waar het schoon, heel en veilig is.
  • focussen wij op onze kerntaak: het verhuren, beheren en bouwen van betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen.
  • gaat onze speciale aandacht uit naar de meest kwetsbare groepen in de samenleving.
  • stellen we onze koers vast na intensief overleg met onze stakeholders.
  • richten we ons op de Noordwijkse woningmarkt.
  • handelen we in het belang van huidige en toekomstige generaties.
  • zijn onze kernwaarden: maatschappelijk betrokken, klantgericht en transparant. Deze kernwaarden zijn leidend voor ons denken en handelen. 
  • zetten de medewerkers van de NWS zich dagelijks in voor een professionele dienstverlening aan onze huurders.
Laatst gewijzigd: 03-01-2018