Missie en visie

De NWS is een woningcorporatie met circa 2.400 woningen en overige verhuureenheden, verdeeld over Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Primair zijn wij gericht op het aanbieden van woningen voor de Noordwijkse gemeenschap, maar dat gebeurt binnen de regio Holland Rijnland waar Noordwijk deel van uitmaakt.

Onze doelgroep bestaat uit huishoudens die niet zelfstandig toegang hebben tot een (koop)woning in Noordwijk. Bijzondere aandacht gaat uit naar groepen zoals senioren en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. We werken in dat verband veel samen met zorginstellingen, waarbij de NWS het vastgoed levert en de zorginstellingen de aanvullende zorgdiensten. Daarnaast investeren we in maatschappelijk vastgoed, vaak in combinatie met woningbouw, en leefbaarheid. 

Laatst gewijzigd: 30-11-2015