‘Vaart maken met aanleg Northgo-wijkje’

De problemen met de uitstoot van stikstof hebben grote gevolgen voor bouwprojecten in ons land. Ook de Noordwijkse Woningstichting heeft daarmee te maken. Toch denken de woningcorporatie en aannemer Van Rhijn binnen afzienbare tijd te kunnen beginnen met de aanleg van het wijkje op het voormalige marktterrein, de locatie Northgo. “Bouwen zonder uitstoot van stikstof is mogelijk”, zegt Léon Guijt, adviseur vastgoed van de NWS.

Sinds de uitspraak van de Raad van State over stikstof liggen ook in Noordwijk de procedures om vergunningen af te geven voor nieuwe projecten zo goed als stil. Alleen bouwplannen met een  stikstofuitstoot van nul of minder mogen door. De NWS heeft voor de locatie Northgo (Johanna van Hoornstraat en omgeving) nieuwe berekeningen laten maken, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe norm. Adviseur Guijt: “Het probleem bij dit bouwplan zit niet in de bewoning: de nieuwe huizen zijn maximaal geïsoleerd en gasloos. De overschrijding van de normen zit vooral tijdens de bouwperiode, als zware machines nodig zijn om materiaal aan te voeren en te verplaatsen.”

Samen met de Katwijkse aannemer Van Rhijn Bouw is bekeken hoe de overschrijding van de stikstofnormen kan worden opgelost. Dat is vooral gelukt door de inzet van elektrisch in plaats van dieselaangedreven materieel. “Uit onze nieuwe berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie voor Northgo daarmee op nul komt.” De uitkomsten zijn inmiddels voorgelegd aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODHW), die de vergunningsvoorwaarden beoordeelt. Als dat proces is afgerond, moet de gemeente Noordwijk het ontwerpbestemmingsplan in behandeling nemen en uiteindelijk groen licht geven voor het plan.

Bouwrijp maken

Het bouwplan voor de locatie Northgo bestaat uit in totaal 63 wooneenheden. Er komen 4-kamer eengezinswoningen (7 stuks), 3-kamer benedenwoningen (3) , 3-kamer bovenwoningen (14), 2-kamer studio’s (12) en 3-kamer appartementen (27). De twee appartementengebouwen aan de Duinwetering worden gekoppeld. De geschakelde woningen aan de Susanne van Ettenstraat krijgen de vorm van een hof.

De Locatie Northgo dankt haar naam aan de Northgo-sporthal die op deze plek stond en een tijdje geleden al is gesloopt. Deze grond – en die van het aangrenzende marktterrein – is door de Noordwijkse Woningstichting van de gemeente Noordwijk gekocht, onder de voorwaarden dat die bouwrijp wordt opgeleverd. Met die klus wordt eind oktober begonnen. De bestaande bestrating, lichtmasten en begroeiing zullen worden verwijderd. Vervolgens worden het hoofdriool en de bouwwegen aangelegd. Aansluitend leggen de nutsbedrijven de benodigde leidingen in de toekomstige wegen aan. De woningen krijgen geen gasaansluiting, maar worden aangesloten op een bodembron die voor de nodige warmte gaat zorgen.

De omwonenden van het bouwterrein zijn inmiddels met een eerste nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de plannen. Als de procedures voor het afgeven van de vergunning en het vrijgeven van het bestemmingsplan zijn afgerond, hoopt de NWS in april/mei 2020 met de bouw te kunnen beginnen.

 

Locatie Northgo

Het bouwplan voor de Locatie Northgo.

Gepubliceerd: