Toenemende drukte op markt sociale huurwoningen

Eind 2017 waren ruim 90.000 woningzoekenden ingeschreven bij WoningNet, 9% meer dan eind 2016. Een nieuw record. Het aantal woningzoekenden dat ten minste één keer heeft gereageerd op het woningaanbod is ruim 20.000; net als in 2016 23% van de woningzoekenden.

Er zijn in 2017 ruim 3.800 woningen verhuurd, 300 woningen minder dan in 2016, omdat minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. De gemiddelde wachttijd op een woning is toegenomen van 5,7 naar 6,1 jaar. Het gemiddeld aantal reacties per woning is toegenomen van 84 naar 107. De druk op de woningmarkt neemt ook in de sociale huursector toe.

Holland Rijnland Wonen is de vereniging van 17 woningcorporaties in Holland Rijnland. Zij heeft de jaarrapportage over 2017 van het systeem voor verdeling van sociale huurwoningen gepubliceerd.

Peter Hoogvliet, bestuurslid van Holland Rijnland Wonen met portefeuille woonruimteverdeling en bestuurder van Stichting MeerWonen, is niet verbaasd over deze cijfers. “We zien dat de druk op de markt voor sociale huurwoningen nog steeds toeneemt. Een grote groep inwoners van Holland Rijnland, vooral alleenstaanden en stellen, heeft een laag inkomen en is daarom aangewezen op een betaalbare sociale huurwoning. Ook van buiten de regio is flinke belangstelling voor onze sociale huurwoningen. We zien dat het economisch beter gaat in het land, maar dat zien we nog niet terug bij alle inkomens. Veel mensen zijn nog zonder baan, of hebben een kleine of tijdelijke baan. Ook als hun inkomen groeit kunnen zij zich nog geen koopwoning of duurdere huurwoning permitteren, als ze het al zouden willen.”

Gerben van Duin, portefeuillehouder Wonen in Holland Rijnland en wethouder in Noordwijk, herkent dit ook: “We hebben in de Regionale Woonagenda erkend dat er nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen is. We hebben vastgelegd dat 25% van het nieuwbouwprogramma uit sociale huurwoningen moet bestaan om de tekorten in te lopen. Wij zullen van uit Holland Rijnland er alles aan doen om gemeenten en woningcorporaties samen afspraken te laten maken over een passend bouwprogramma.”

Peter Hoogvliet: “Extra bouwen helpt ook om doorstroming op gang te brengen. We zien nu veel te weinig beweging. Als iemand eenmaal een sociale huurwoning heeft bemachtigd, blijft hij of zij zitten, ook als de omstandigheden veranderd zijn. Met de nieuwbouw van bijvoorbeeld appartementen kunnen we senioren er toe bewegen om hun grote eengezinswoning te verlaten. We zien dat nu op verschillende plekken met succes gebeuren.”

Gerben van Duin: “Ook los van nieuwbouw moeten er meer verhuizingen komen. We zijn bezig met een nieuwe Huisvestingverordening, die in 2019 in moet gaan. Samen met woningcorporaties en huurders kijken we of de regels in de verordening de doorstroming mogelijk belemmeren. Als dat zo is, dan passen wij dit aan in de nieuwe verordening.”

 

WoningNet Holland Rijnland 2017 in cijfers:

- Op 31 december 2017 waren 90.270 ingeschreven woningzoekenden, waarvan er 20.377 tenminste één keer in 2017 op een woning hebben gereageerd.

- In 2017 zijn 3.806 woningen verhuurd, waarvan 2.970 woningen aan gewone woningzoekenden en 836 woningen (22%) aan onder andere urgenten, statushouders en bijzondere doelgroepen.

- In 2017 zijn 423 nieuwbouwwoningen en 2.799 bestaande woningen, bij elkaar 3.222 woningen, aangeboden via WoningNet. De rest van de woningen is direct bemiddeld. Voor het eerst sinds 2014 daalt het aanbod in de nieuwbouw én in de bestaande bouw. 

- Het gemiddeld aantal reacties per aangeboden woning is toegenomen van 84 in 2016 naar 107 in 2017. Leiden is koploper met gemiddeld 166 reacties. Alphen aan den Rijn volgt met 106 reacties, de overige gemeenten kennen gemiddeld tussen de 65 en 100 reacties. De onderlinge verschillen zijn kleiner geworden.

- De inschrijftijd is toegenomen van gemiddeld 5,7 (2016) naar 6,1 jaar. De tijd dat woning-zoekenden actief waren op WoningNet voordat zij een huurovereenkomst sloten is opgelopen van gemiddeld 0,9 jaar in 2016 naar 1,2 jaar.

- 97% van de woningen is verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder € 36.165. Dit was in 2017 de grens waar volgens de EU-richtlijnen ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan verhuurd moet worden. De druk van uit de lage-inkomensgroepen is groot. Deze groepen verdringen de lagere middeninkomens met een inkomen tot ongeveer € 40.000 en de groep daar net boven.

- Van de lokale beleidsruimte die woningcorporaties met het gemeentebestuur kunnen afspreken is nog geen derde benut. Van de vrijkomende woningen mag 25% (berekend op basis van de voorafgaande drie jaar) met bijzondere regels verhuurd worden. De woningcorporaties zijn erg terughoudend in het maken van uitzonderingen op de algemene toewijzingsregels. Van de 859 woningen die waren afgesproken zijn er uiteindelijk 269 op deze wijze verhuurd. De lokale beleidsruimte is gebruikt om nadere eisen aan de leeftijd van de huurder te stellen, of woningzoekenden met lokale binding of lokale starters voorrang te geven.

 

Gepubliceerd: