Thuishuis voorkomt eenzaamheid onder senioren

Een studentenhuis voor 60-plussers, wordt het ook wel genoemd. In een ‘Thuishuis’ wonen vijf tot zeven ouderen onder één dak, met hun eigen woonruimte, maar delen ze met elkaar een centrale huiskamer en keuken. Samen met de gemeente en Welzijn Noordwijk wil de Noordwijkse Woningstichting deze alternatieve vorm van huisvesting opzetten in het nieuwe wijkje op de Locatie Northgo (Susanna van Ettenstraat/Johanna van Hoornstraat).

Een belangrijk doel van het ‘Thuishuis’ is het tegengaan van eenzaamheid. Vooral ouderen lopen een grote kans in een isolement te raken als ze alleenstaand zijn, hun sociale netwerk wegvalt of ze door lichamelijk ongemak aan huis gekluisterd zijn. Omdat het oude verzorgingshuis niet meer bestaat is er veel (latente) behoefte aan alternatieve woonvormen, woongemeenschappen voor ouderen waarin ze voorzieningen delen en gezamenlijk de maaltijd gebruiken.

Het Thuishuis is bedacht door maatschappelijk ondernemer Jan Ruyten. “In mijn projecten ben ik ook altijd op zoek naar een cultuur van onbaatzuchtige dienstbaarheid, van er gewoon voor elkaar zijn. Vroeger gebeurde dat allemaal binnen de kerk. Nu is compassie niet meer vanzelfsprekend en moet je het organiseren. Dat is het enige verschil." In een Thuishuis wonen ouderen zelfstandig, maar met gezelschap en zorg binnen bereik. Voor dat laatste zorgt een netwerk van vrijwilligers waar de senioren een beroep op kunnen doen.

Metafoor

Op de website van de stichting ‘Thuis in Welzijn’ noemt initiatiefnemer Ruyten eenzaamheid ‘de ergste kwaal die een mens kan overkomen’. "Telkens alleen in een stil huis thuiskomen, of juist niet meer de deur uit kunnen. Niemand meer hebben aan wie je je verhaal kwijt kunt. Dat kan iedereen overkomen. Maar al hangt er aan eenzaamheid dus geen leeftijd, met name ouderen vormen een hele kwetsbare groep. Daarom vind ik ‘studentenhuis voor 60-plussers’ voor een Thuishuis zo’n mooie metafoor.”

In het Thuishuis-project dat de NWS op de Locatie Northgo van de grond wil krijgen, neemt de woningstichting de wooncomponent voor haar rekening. De gemeente en Welzijn Noordwijk ontfermen zich over het welzijnsdeel. Om beide onderdelen professioneel en duurzaam samen te voegen, laten de drie partijen zich begeleiden door founding father Jan Ruyten en zijn stichting ‘Thuis in Welzijn’, die al de nodige ervaring met deze projecten heeft opgedaan.

Locatie Northgo

Op de grond van de voormalige Northgo-sporthal en het oude marktterrein heeft de NWS plannen voor een gevarieerd wijkje met 64 woningen, verdeeld over appartementen, beneden- en bovenwoningen, studio’s en eengezinswoningen. Als er geen tegenvallers in de procedures komen, hoopt de corporatie begin 2020 te gaan bouwen.

Direct langs de doorgaande Duinwetering komt een appartementencomplex in drie bouwlagen, met lift, galerijen en bergingen. Daarachter liggen – in de vorm van een hof met een binnentuin – de overige woningtypen. Voor de vorm van een hof is bewust gekozen om de bewoners met elkaar in contact te brengen. Het Thuishuis wat de NWS voor ogen heeft, maakt onderdeel uit van deze hof en past ook naadloos in de filosofie om wonen minder anoniem te maken.

Haalbaarheidsonderzoek

Het eerste dat de stichting ‘Thuis in Welzijn’ gaat doen om het Thuishuis-project in Noordwijk van de grond te krijgen, is het uitvoeren van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. De organisatie zorgt vervolgens ook voor ondersteuning bij de realisatie van de onderdelen Thuishuis en Thuisbezoek. De kosten worden door de woningcorporatie en de gemeente gedeeld.

Thuishuis02

Het bouwplan voor de Locatie Northgo.

Thuishuis03

Het Thuishuis maakt onderdeel uit van de ‘hof’ in het bouwplan.

Gepubliceerd: