Rederijkersplein 'hamerstuk' op agenda raad Noordwijk

Nu ons bouwplan voor 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein  als 'hamerstuk' op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt het tijd om zelf ook spijkers met koppen te slaan. De omwonenden van het Rederijkersplein zijn met een nieuwsbrief geïnformeerd over praktische kwesties als: waar komen de bouwketen te staan, welke overlast kunt u verwachten en wat moet ik doen als ik eventueel schade heb aan mijn woning?

De opdracht voor het uitvoeren van het werk is gegeven aan Bouwbedrijf van Wijnen Haarlemmermeer uit Hoofddorp. De voorbereidingen van de aannemer en de onderaannemers voor de realisatie van de nieuwbouw aan het Rederijkersplein zijn al in volle gang. Voor een belangrijk deel hebben die achter de schermen plaats, met het uittekenen van de bouwplannen en het bestellen en straks produceren van onderdelen.

Bouwplaats

Op dit moment zijn de hekken en de opstallen op het terrein waar de bouw plaatsheeft verwijderd door de gebruiker. Naar verwachting wordt vanaf 20 november begonnen met het inrichten van het bouwterrein. Er worden hekken, een bouwkeet, opslagcontainers en een reclamebord geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Noordwijk.

Inventarisatie

In overleg met de constructeur van het werk worden binnen een straal van ongeveer 25 meter vanaf de bouwlocatie de woningen geïnspecteerd op gebreken zoals scheuren en verzakkingen. De geconstateerde gebreken worden in een rapportage met foto’s vastgelegd. Als er, ondanks de toepassing van een trillingsarm paal-systeem, tijdens de bouwperiode schade aan uw woning ontstaat, kan aan de hand van deze opname (de nulmeting) worden bepaald wat de omvang van de schade is en waardoor de schade eventueel is ontstaan.

De bewoners van de woningen die in aanmerking komen voor de inventarisatie worden door het onafhankelijk expertisebureau Hanselman benaderd voor een afspraak.

Start bouw

Direct na Nieuwjaar beginnen - ijs en weder dienende - de bouwwerkzaamheden. Als eerste worden de bronnen van de warmtepompen geboord. De warmtepomp gebruikt de warmte van de grond: via een gesloten lus (tot 80 meter diep) wordt de warmte uit de bodem gebruikt om de appartementen te verwarmen en van warm water te voorzien. Het complex is gasloos.

Niet geheid

Voor de bouw van het complex wordt niet geheid. De funderingspalen worden vanaf eind februari geboord. De palen worden in de grond gevormd door de geboorde gaten te vullen met beton. Dit systeem is geluids- en trillingsarm en wordt vaak in bebouwde omgevingen toegepast om de kans op overlast en schade tot een minimum te beperken.

Aan –en afvoerroute

De aan-en afvoerroute voor de bouwplaats is in overleg met de gemeente Noordwijk bepaald. Uiteraard zal de aannemer er alles aan doen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen en de overlast te beperken. Alle leveranciers worden vooraf geïnformeerd over de route en zullen zo nodig worden begeleid.

Betreden van bouwplaats

Voor uw eigen veiligheid is het tijdens het bouwproces niet toegestaan de bouwplaats te betreden. Als u buiten werktijd activiteit ziet op de bouwplaats die niets met de bouw te maken heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Om het bouwterrein te beveiligen worden bewakingscamera’s geplaatst die alleen worden geactiveerd wanneer buiten de reguliere werktijden bewegingen binnen de bouwhekken zichtbaar zijn. Als het systeem wordt geactiveerd, komt een beveiligingsbedrijf poolshoogte nemen.

Oplevering

Het is nog een beetje vroeg om nu al het tijdsstip van de oplevering van het project door te geven. De verwachting is dat het complex eind 2018 dan wel begin 2019 klaar is. Rond de oplevering wordt ook de bestrating van de openbare weg rond het gebouw aangepakt door de gemeente Noordwijk.

Tiny House

Op het gedeelte van de grond dat ‘groen’ blijft en eigendom is van de gemeente Noordwijk, wordt in de periode voorafgaand aan de uitvoering van het NWS-bouwplan een zogenaamd Tiny House geplaatst. Het compacte en mobiele onderkomen wordt bewoond door Wendy van Leeuwen en Timothy Meaker van Tiny House Noordwijk. Voor hen is dit een proefperiode om te ontdekken of hun verplaatsbare woning voldoet aan de verwachtingen. Voor het plaatsen van het Tiny House heeft de gemeente Noordwijk een vergunning afgegeven.

De Noordwijkse Woningstichting werkt met Tiny House Noordwijk samen om in deze gemeente grond te vinden voor compact en verplaatsbaar bouwen.

Gevelaanzichten 1

 

Gepubliceerd: