NWS: zorgen over nieuwbouwplannen college

Een ‘Deltaplan voor sociale woningbouw’ aankondigen en tegelijk de belangrijkste woningbouwlocatie voor de komende jaren onder water zetten. Dat wakkert bij de Noordwijkse Woningstichting de vrees aan dat alle goede voornemens van dit gemeentebestuur de komende jaren niet verder komen dan vergader- en tekentafels. Dat schrijft directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS in een reactie op het coalitieakkoord, die deze week aan het nieuwe college en de fracties in de gemeenteraad is gestuurd.

De urgentie om juist nu woorden en plannen in concrete daden om te zetten, is groot. De NWS maakt zich zorgen over de uitvoering van haar eigen ‘Deltaplan’ voor sociale woningbouw: de nieuwbouwmonitor die enkele jaren geleden is opgesteld. Bouwen in Bronsgeest maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit, zeker toen de ‘oude’ Noordwijkse gemeenteraad instemde met 40 procent sociale huurwoningen in dit gebied. Voor de NWS betekent dat zo’n 260 woningen, bijna de helft van het nieuwbouwprogramma van 600 huizen die tot 2027 zijn gepland. Bovendien is Bronsgeest aangewezen als dé locatie voor maximaal honderd tijdelijke woningen voor starters en spoedzoekers.

Lees de complete brief van Willem van Duijn aan het college hier.

 

Gepubliceerd: