NWS: vertrouwen in bouwprogramma Noordwijk

Het bouwen op Bronsgeest staat hoog op de prioriteitenlijst van de NWS. Maar als dat politiek niet haalbaar blijkt, vertrouwt de Noordwijkse Woningstichting erop dat het college van B en W met aanvaardbare en haalbare alternatieven komt.  “We zijn daarover voortdurend in gesprek”, zegt NWS-directeur Willem van Duijn. “Ik merk de bereidheid om er samen uit te komen.”

De woningstichting ging er tot nog toe vanuit zo’n 50 procent van haar sociale nieuwbouwplannen voor de komende tien jaar op Bronsgeest te kunnen uitvoeren. Met het vorige college van B en W waren daarover vergaande afspraken gemaakt, die sinds de verkiezingen op losse schroeven staan. Uitstel of afstel van sociale woningbouw op het huidige tuinbouwgebied betekent dat het aandeel sociale huur in Noordwijk daalt tot onder het huidige – buitengewoon lage - percentage van 18 procent. Landelijk is dit ongeveer 30 procent.

Van Duijn kan zich niet voorstellen dat het college en de gemeenteraad het daarbij laten zitten. “Wij als NWS in elk geval niet. Onze inzet is en blijf om voor Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee meer betaalbare huurwoningen te realiseren.” Als het huidige gemeentebestuur besluit tot het definitief of gedeeltelijk afblazen van Bronsgeest als toekomstige woonwijk, verwacht de woningstichting op andere locaties en binnen de gekozen termijn van tien jaar dezelfde aantallen sociale huurwoningen (260 permanent en maximaal 100 tijdelijk) te kunnen bouwen als op de geschrapte locatie.

Prestatieafspraken

In het bod dat de NWS deze week heeft uitgebracht op de gemeentelijke woonvisie staan de plannen die de woningstichting het komend jaar wil uitvoeren op thema’s als nieuwbouw, betaalbaarheid, voorraadbeheer, verduurzaming en leefbaarheid. Naast de gemeentelijke woonvisie is het ‘bod’ een belangrijke pijler voor het opstellen van de prestatieafspraken in de tweede helft van het jaar.

De Noordwijkse Woningstichting onderzoekt momenteel met Stek uit Lisse en Vooruitgang uit Sassenheim de vorming van één professionele en daadkrachtige corporatie voor de Bollenstreek. Dat proces heeft voor de NWS geen invloed op het bod voor 2020. Voor de ‘Noordwijkse’ is een harde voorwaarden bij de fusiebesprekingen dat de doelstellingen uit het ondernemingsplan van de NWS worden uitgevoerd. Dit betekent dat het de ambitie is en blijf om uiterlijk tot 2027 in Noordwijk ruim 600 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Hoewel de woningstichting de samenwerking met de gemeente Noordwijk omschrijft als ‘constructief’, dringt ze bij het ontwikkelen van bouwplannen wel aan op snelheid en daadkracht.

Duurzaamheid

Behalve aan nieuwbouw besteedt de NWS in het bod ook aandacht aan duurzaamheid. De woningstichting wil samen met de gemeente de sociale huurvoorraad rond 2050 CO2-neutraal maken. De woningstichting trekt hiervoor zo’n 1,5 miljoen euro per jaar uit. Met de huidige technieken wordt hiermee uiteindelijk zo’n 54 procent van het beoogde resultaat gehaald. De rest moet komen uit ander woongedrag en de aanleg door de gemeente van alternatieve energiebronnen, zoals warmtenetten.

Andere punten uit het bod gaan over het levensloopgeschikt maken van sociale huurwoningen, het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en aandacht voor huurders met financiële problemen of verward gedrag.

 

Gepubliceerd: