NWS kijkt ook naar nieuwe woonvormen

Met het Rederijkersplein en de Locatie Northgo is de NWS druk bezig met het uitwerken van 'traditionele' bouwplannen. Maar de woningstichting kijkt ook naar eigentijdse alternatieven. "We zijn altijd op zoek naar inventieve, duurzame en betaalbare woonvormen", zegt NWS-adviseur Vastgoed Léon Guijt hierover.

In haar toekomstplannen gaat de Noordwijkse Woningstichting al uit van een verandering in de woningvoorraad. Waar op dit moment nog veel (grotere) eengezinswoningen worden verhuurd, komt er steeds meer vraag naar compacte, levensloopbestendige huizen voor één- en tweepersoonshuishoudens, met een betaalbare huur en lage energielasten.

Waar het ontwikkelen van traditionele bouwplannen vaak jaren duurt – vooral door het doorlopen van allerlei procedures – richten steeds meer aanbieders zich op snel en flexibel bouwen. Dat gebeurt vaak op terreinen waar een tijdelijke woonbestemming – bijvoorbeeld voor een periode van tien jaar – op rust.  De NWS bekijkt serieus of deze nieuwe woonvormen ook in Noordwijk kunnen worden toegepast. De woonstichting heeft contact gezocht met de bedrijven Nezzt en Finch om één van die plannen verder uit te werken.

Tiny House

De tijdelijke, flexibele woonunits zijn bestemd voor diverse doelgroepen, benadrukt NWS-directeur Willem van Duijn. “We denken aan starters op de woningmarkt of aan mensen die na een scheiding met spoed op zoek zijn naar een onderkomen.  Maar ook voor studenten, statushouders of mensen die bewust kleiner willen gaan worden, is dit heel aantrekkelijk.”

De NWS heeft bij het uitwerken van de plannen contact gezocht met de initiatiefgroep Tiny House Noordwijk. Van deze organisatie woonden Wendy van Leeuwen en Arjan den Heijer in april de eerste presentaties van Nezzt en Finch bij. Tiny House Noordwijk bestaat uit mensen die bewust klein en duurzaam willen wonen, in een huisje dat makkelijk verplaatsbaar is. Op het terrein dat de NWS voor haar eigen plannen in gedachten heeft, zou ruimte zijn voor individuele initiatieven. Daarbij komt Tiny House Noordwijk nadrukkelijk in beeld.

Hofjes

Ook binnen min of meer traditionele bouwplannen onderzoekt de NWS of alternatieve woonvormen mogelijk zijn. Een groeiende groep woningzoekenden heeft behoefte aan een onderkomen waar met de buren meer wordt gedeeld dan alleen de gevel. “Het sociale aspect, de interactie met elkaar en met de buurt wordt belangrijker”, constateert NWS-directeur Van Duijn. “Dat zie je bijvoorbeeld bij senioren, die met elkaar bouwplannen of nieuwe woonvormen ontwikkelen.” Op die manier kan bijvoorbeeld eenzaamheid worden tegengaan, maar bewoners kunnen elkaar tot op hoge leeftijd ook helpen bij het zelfstandig wonen.

Eén van de woonvormen die zich daar bij uitstek voor leent, is het ouderwetse hofje, waarbij onder meer een gezamenlijke binnentuin wordt gedeeld. De NWS heeft hierover gesproken met de landelijke initiatiefgroep Knarrenhof (www.knarrenhof.nl) dat woonconcepten ontwikkelt, gebaseerd op de ‘hofjes van vroeger’. Daarbij staan voor toekomstige bewoners de begrippen ‘veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid’ centraal. De naam is geleend van de ‘krasse knarren’ uit de sketches van Koot & Bie.

Locatie Northgo

De vorm, maar ook de filosofie van het hofje is eveneens bruikbaar bij wat inmiddels traditionele bouwconcepten heet. De vorm van het appartementengebouw dat de NWS dit jaar aan het Rederijkersplein hoopt te realiseren, wordt al met een eigentijds hof vergeleken. De appartementen hebben een eigen binnentuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In het plan is verder ruimte voor bijvoorbeeld een Buurtkamer, waarmee aansluiting bij de omgeving kan worden gezocht. Er hebben op dit moment gesprekken plaats met Welzijn Noordwijk over het beheer van deze ruimte. Met de welzijnsorganisatie en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk wordt in andere complexen bekeken welke mogelijkheden er zijn voor meer interactie tussen bewoners onderling en met de buurt.

In de eerste uitwerking van het bouwplan voor de Locatie Northgo is de ‘hof’ één van de mogelijke modellen van het stedenbouwkundig bureau. In de schetsontwerpen wordt uitgegaan van een appartementencomplex aan de kant van de Duinwetering, met daarachter zogenaamde grondgebonden woningen. Binnenkort wordt hierover een besluit genomen.

Finchwoningen en Willem

Directeur Willem van Duijn van de NWS zet een tijdelijk woningbouwproject van Finch Buildings, hier in de Leidse Sumatrastraat, op de kiek.

 

 

 

 

Gepubliceerd: