‘Noordwijkse politiek, maak goede voornemens waar!’

Beste onderhandelaars,

De eerste huurders van ons complex De Rederijker namen aan het begin van deze maand een kijkje in hun nieuwe woning. Een feestelijk moment, niet alleen voor hen, maar ook voor de Noordwijkse Woningstichting en de Noordwijkse gemeenschap, want zo vaak gebeurt het hier niet dat er betaalbare sociale huurwoningen aan het woningbestand worden toegevoegd. Op sportgebied mag Noordwijk met de titel ‘European City of Sports’ weliswaar in de Champions League spelen, als het gaat om sociale woningbouw bungelt de gemeente al jarenlang onderin de Keuken Kampioen Divisie.

We kunnen in de aanloop naar de kerstdagen wel een boom opzetten over hoe het is gekomen dat Noordwijk slechts 18 procent sociale huur telt (tegen een landelijk gemiddelde van bijna 30 procent), maar dat helpt de vele woningzoekenden in deze gemeente niet verder. Beter is het om vooruit te kijken en – om de metafoor van de jaarwisseling door te trekken - alle goede voornemens voor 2019 waar te maken. Daarop willen we u, als onderhandelaars voor een nieuw college, direct aanspreken.

Bouwlocaties

De goede voornemens kwamen al vroeg, dit jaar. Tijdens het Lagerhuisdebat dat we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen met woningcorporatie Sint Antonius van Padua organiseerden, waren de vertegenwoordigers van alle politieke partijen het erover eens: Noordwijk heeft met de bouw van betaalbare sociale huurwoningen een inhaalslag te maken.

Voor de periode tot 2027 heeft de Noordwijkse Woningstichting - met het huidige, demissionaire college en in nauw overleg met de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk – concrete plannen gemaakt voor zo’n zeshonderd nieuwe sociale huurwoningen. Dat is lang niet genoeg om zelfs maar in de buurt te raken van het landelijk gemiddelde, maar met de beschikbare bouwlocaties in deze gemeente is het wel het hoogst haalbare.

Voor ons als woningstichting is 600 nieuwe betaalbare huurwoningen tot 2027 de absolute ondergrens van wat we kunnen en moeten bouwen. Alle bouwlocaties die we daarvoor op het oog hebben, zijn absoluut nodig om deze plannen waar te maken.

Bronsgeest

Een belangrijke plek om onze ambities te verwezenlijken, is de bouwlocatie Bronsgeest. Met het ‘oude’ college en de gemeenteraad is overeengekomen dat hier 40 procent sociale huur wordt gerealiseerd. Voor de NWS betekent dat 240 woningen, een substantieel deel van de 600 die we in de planning hebben. Bovendien is Bronsgeest ons toegezegd als de locatie waar we ook compacte, verplaatsbare woningen kunnen neerzetten, die vooral starters en spoedzoekers op de woningmarkt uit de brand kunnen helpen.

Voor de NWS zit er aan de keuze voor Bronsgeest niets principieels. Als er partijen zijn die bij de onderhandelingen over een nieuw college met goede motieven afscheid willen nemen van deze potentiële bouwlocatie, hebben we ons daarbij neer te leggen. Maar in het belang van de Noordwijkse woningzoekenden dringen wij dan wel aan op een volwaardig alternatief, waar wij – binnen de overeengekomen termijn - tenminste dezelfde aantallen nieuwe woningen kunnen bouwen.

Van goede voornemens is bekend dat ze kort na de jaarwisseling even vluchtig zijn als het vuurwerk waarmee we de overgang van oud naar nieuw vieren. Laat het nieuwe Noordwijkse college daadwerkelijk een frisse start maken en breken met deze traditie. Goede voornemens kunnen worden waargemaakt. Noordwijk gaat het bewijzen.

Ik wens u allen een heel mooi en constructief 2019 toe.

Willem van Duijn,

directeur-bestuurder Noordwijkse Woningstichting

Open Brief 9147

Willem van Duijn (links op de foto) bij de afronding van het complex Rederijkersplein. Ook in 2019 en volgende jaren moet er volop worden gebouwd, vindt de NWS.

 

Gepubliceerd: