Nieuwe voorzitter Klachtencommissie Wonen

De Klachtencommissie Wonen heeft een nieuwe voorzitter. Na 20 jaar klachtenbehandeling bij woningcorporaties nam eind 2019 de voorzitter van de KCW om statutaire redenen afscheid. De bestuurders van MeerWonen, Stek, Noordwijkse Woningstichting en Sint Antonius van Padua maken hiermee bekend dat een nieuwe voorzitter is benoemd: mw. mr. B. Boertje.
Mevrouw Boertje is advocaat en heeft een ruime ervaring met klachtbehandeling als lid van diverse klachtencommissies.
Wegens het aanvaarden van een andere functie nam begin 2020 ook de secretaris van de KCW afscheid. Het secretariaat van de KCW is nu ondergebracht bij Quality Company Support te Leiden. Dit betekent dat het postadres van de KCW is gewijzigd in: Klachtencommissie Wonen, Postbus 557, 2300 AN Leiden. Het e-mailadres van de KCW is ongewijzigd: klachtencommissiewonen@gmail.com.

Gepubliceerd: