Inschrijven voor onze nieuwbouw via Woningnet/HR

De Noordwijkse Woningstichting is weer begonnen met bouwen en houdt daar de komende tien jaar niet mee op. Na het Rederijkersplein - nu in ontwikkeling – gaan we onder meer aan de slag op de Locatie Northgo, aan de Albertus van Velsenstraat, in Offem Zuid en de toekomstige nieuwbouwwijk Bronsgeest. Een steeds terugkerende vraag van woningzoekenden is: hoe kunnen we inschrijven voor deze woningen?

De gemeenten in het gebied Holland Rijnland – waartoe ook Noordwijk behoort – maken gebruik van het woonruimteverdeelsysteem Woningnet. Daar worden niet alleen bestaande sociale huur- en vrije sectorwoningen aangeboden, maar ook de nieuwbouwprojecten van woningcorporaties. Om te kunnen reageren op dit aanbod, moet u hier dus in elk geval ingeschreven staan. Dat kunt u regelen via www.woningnethollandrijnland.nl.

Bij het verdelen van de woningen is inschrijfduur belangrijk: hoe langer u staat ingeschreven als woningzoekende, hoe groter de kans dat u in aanmerking komt. De gemiddelde inschrijftijd van mensen die in 2017 in Noordwijk een woning kregen toegewezen, was 5,5 jaar.

Andere criteria

Naast inschrijfduur gelden er nog andere criteria om een sociale huurwoning toegewezen te krijgen. Er geldt bijvoorbeeld een maximale inkomensgrens. De huurprijs van een woning moet passen bij uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Dit wordt ‘passend wonen’ genoemd.

Voor specifieke complexen, zoals de zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein, kunnen ook nog aanvullende voorwaarden worden gesteld. Een deel van de appartementen zal namelijk bestemd worden voor kandidaten met een zorgindicatie.

Bovendien heeft het Noordwijkse gemeentebestuur besloten tot ‘lokaal maatwerk’: bij de toewijzing van sociale huurwoningen hebben huurders van de NWS een voorrangspositie. Dat gebeurt om de doorstroming binnen de sociale huurvoorraad te bevorderen. Bij de verdeling van woningen in nieuwbouwprojecten is sowieso het uitgangspunt dat de eerste bewoners ingezetenen van Noordwijk zijn.

Inschrijven nieuwbouw

Ons nieuwbouwplan Rederijkersplein.

 

Gepubliceerd: