'Grond is er genoeg, ruimte is schaars'

In Space City Noordwijk is de ruimte schaars. Dat ervaart Léon Guijt elke dag aan den lijve. De ‘ruimteman’ van de Noordwijkse Woningstichting – officiële functie: adviseur vastgoedontwikkeling – heeft onder meer als taak om de nieuwbouwplannen van de NWS waar te maken. “Grondoppervlakte genoeg, maar niet om te bouwen”, zegt hij. En dat laatste is juist wat de woningcorporatie graag wil.

Om het aantal sociale huurwoningen in Noordwijk fors te laten groeien, kijkt de NWS onder meer naar de samenstelling en de groei van de plaatselijke bevolking. “Met die cijfers bij de hand hebben we vastgesteld dat we de komende tien jaar eigenlijk zo’n 1000 woningen zouden moeten bouwen”, vertelt Guijt. “Maar omdat ook wij er vanuit gaan dat dit niet realistisch is, rekenen we op 600. Daarvan hebben we nu min of meer concrete plannen voor 450 woningen; naar ruimte voor het restant ben ik nog op zoek.” Daarbij is nog geen rekening gehouden met een groter aantal sociale huurwoningen in Bronsgeest, zoals in de gemeenteraad is voorgesteld.

Het Noordwijkse grondgebied is voor een gemeente van deze omvang relatief groot, maar dat wil niet zeggen dat de bouwpercelen voor het oprapen liggen. “Een belangrijk deel van die grond heeft een beschermde status, bijvoorbeeld omdat het waardevol natuurgebied is. Ook met bollengrond moet heel zorgvuldig worden omgegaan. Bovendien wil Noordwijk bepaalde gebieden heel graag groen houden, ook binnen de dorpskernen. Zo wordt een open Middengebied als heel waardevol ervaren. En kiest de gemeente er ook voor om Vinkenveld Zuid – waar de NWS in het verleden grond heeft aangekocht – als bollengebied te behouden.”

Fietstocht

De zoektocht naar ruimte om te bouwen speelt zich niet alleen achter het bureau af. Guijt moet er ook letterlijk de straat voor op en betrekt graag ook anderen daarbij. Een mooi voorbeeld daarvan is de fietstocht die vorig jaar werd ondernomen met onder anderen de wethouders Dennis Salman (Wonen) en Hans Bakker (ruimte). “De contacten met de gemeente zijn bijzonder goed en we delen hetzelfde belang: het vergroten van de hoeveelheid sociale huurwoningen in het dorp. De gemeente heeft nog wat grondposities, dat maakt het ook waardevol om samen op te trekken.”

Het heeft vrij lang geduurd, maar met Offem Zuid en Bronsgeest heeft Noordwijk voor de komende jaren wel weer twee belangrijke ‘uitleglocaties’, zoals dat in stedenbouwkundige termen heet. Ook de NWS krijgt een aandeel in die bouwplannen. “Toch zijn ook deze nieuwe wijken beperkt van omvang”, stelt de vastgoedadviseur vast. “Om onze beoogde groei mogelijk te maken, is meer nodig.” Guijt kijkt dan ook met enige jaloezie naar buurgemeente Katwijk, waar straks met de nieuwebouwlocatie Valkenburg (het voormalige vliegveld) zo’n 5000 woningen bij komen. “Een woningcorporatie krijgt daar al snel een aandeel van 1500 woningen in.” Een aantal waarvan de NWS alleen maar kan dromen.

Om van de nu geplande 450 naar de gewenste 600 woningen te komen, is de NWS aangewezen op kleine locaties in de dorpskernen. Zo wordt nu een plan voor 13 hofjeswoningen ontwikkeld voor de Albertus van Velsenstraat. “Bouwen op kleine locaties en in kleinere aantallen vergt veel meer inspanning. En door de schaarste is de beschikbare grond duurder.”

De NWS moet bouwen binnen smalle marges om de huren voor haar doelgroep – woningzoekenden met een smalle beurs – betaalbaar te houden. De grondprijs is daarbij een belangrijke factor, net als – in deze tijd - de stijgende bouwkosten. “We steken als woningcorporatie ons nek uit om dit voor elkaar te krijgen.” Op deze plek is dat mogelijk doordat de bouwer/ontwikkelaar naast de 13 sociale huurwoningen ook 4 vrije sectorwoningen bouwt.

Bevolkingsopbouw

Behalve naar aantallen, kijkt de vastgoedadviseur van de NWS voor de nieuwbouwplannen ook naar de bevolkingsopbouw. Met andere woorden: wat bouw je voor welke doelgroep? “Dat is vaak ook afhankelijk van de plek die beschikbaar is. In de Albertus van Velsenstraat, om maar even bij dat voorbeeld te blijven, bouwen we in twee lagen. De badkamer en de slaapkamer zijn op de eerste verdieping. Dan richt je je dus niet op ouderen die slecht ter been zijn en die gelijkvloers willen wonen.”

Ook bij de uitwerking van bouwplannen speelt het begrip ‘ruimte’ een rol. “De tendens in de samenleving is om minder spullen te vergaren en kleiner te gaan wonen. Er zijn ook steeds meer mensen alleenstaand. Daar willen en moeten we ook rekening mee houden. Heel veel mensen kunnen prima uit de voeten met 60 vierkante meter, maar dan wel met een extra slaap- of hobbykamer.”

Als er na Offem Zuid en Bronsgeest geen grote woningbouwlocaties meer bijkomen, vraagt dat van de Noordwijkse Woningstichting nog meer creativiteit. “Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het beter benutten van de ruimte die je al hebt: complexen uitbreiden of vervangen, met het doel meer woningen te creëren. Maar misschien levert de gemeentelijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout ook andere planologische inzichten op, waarmee we ons voordeel kunnen doen.”

De zoektocht naar ruimte houdt nooit op.

Print

Gepubliceerd: