'Fusie heeft duidelijke voordelen voor huurders'

De voorbereidingen voor de fusie van Stek en NWS (Noordwijkse Woningstichting) zijn in volle gang. De fusie van de corporaties waarbij ook Vooruitgang uit Sassenheim betrokken is, kan rekenen op brede steun. Zowel de gemeentebesturen van de vier gemeenten, de huurdersorganisaties als het personeel van de corporaties ondersteunen de plannen om één krachtige corporatie te vormen. Een gesprek met twee bestuurders die bouwen aan het nieuwe Stek: Hans Al (HA) van Stek en Willem van Duijn(WvD) van NWS.

Stek en NWS functioneren op dit moment prima.  Waarom is deze fusie dan toch nodig?

WvD: “NWS is een kleine corporatie met 2.300 woningen. We zijn financieel gezond. Onze huurders zijn tevreden over onze dienstverlening en de toezichthouders zijn ook tevreden, maar je moet de bakens op tijd verzetten. Er liggen grote uitdagingen op ons bord, zowel in het vastgoed, verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw als de sociale problematiek. Om de dienstverlening aan onze huurders toekomstbestendig te maken, is het verstandig om aan te sluiten bij een grote corporatie. We kiezen ervoor om uit kracht te fuseren met Stek en Vooruitgang. Voor huurders in Noordwijk heeft de fusie overigens een direct voordeel. We passen ons huurbeleid aan. Dat betekent voor de Noordwijkse huurders een iets lagere huurverhoging dan voorheen.”

HA: “Als corporaties hebben we een maatschappelijke doelstelling om onze huurders goede en passende huisvesting te bieden. Hier in de regio Holland Rijnland heeft 80% van de mensen die een woning zoeken een inkomen lager dan 30.000 euro. Dat betekent dat zij alleen toegang hebben tot huurwoningen met een huur lager dan 640 euro. Door met zijn drieën samen te gaan kunnen we een bedrag van 1,3 miljoen euro per jaar besparen. Dat geld hoeven we dan niet meer aan onze huurders te vragen. Zo kunnen we een groter deel van onze woningen voor een lagere huurprijs aanbieden. Met zijn drieën hebben we meer slagkracht om te investeren in oplossingen voor sociale problematiek, meer kennis en kunde om in te spelen op de vragen rondom duurzaamheid en ICT. En met een grotere schaal kunnen we wat meer variëren in het type woningen dat we kunnen aanbieden. Denk aan het opsplitsen van panden in kleinere woningen of woningen voor specifieke groepen huurders, zoals flexwoningen. Hierdoor kunnen we onze huurders vaker en sneller een passende woning aanbieden."

4. Portret Hans Al

Hans Al

Jullie noemen al een paar keer de ‘sociale problematiek’. Wat bedoelen jullie daarmee en waarom is dit een uitdaging voor Stek?

HA: “Onze collega’s zien in hun dagelijkse werk een sterke toename van het aantal mensen dat aandacht nodig heeft van de corporatie in verband met vervuiling, overlastsituaties en eenzaamheid. Dit komt door een aantal veranderingen en bezuinigingen. Het aantal GGZ-voorzieningen is afgenomen. Het afschaffen van de bejaardenhuizen betekent in de praktijk dat mensen een behoorlijk zwaar zorgpakket hebben voordat ze in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis. Zo zien we meer mensen die al een flinke mate van dementie hebben, terwijl ze nog bij ons wonen. De Binnenvest (organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, red.) vraagt ook meer woningen, Zo zijn er steeds meer mensen die aanspraak maken op sociale huurwoningen, omdat ze niet meer in instituten of instellingen kunnen worden opgevangen. De gedachte dat we in een participatiesamenleving leven, waarin iedereen kinderen of andere familieleden heeft die het allemaal wel oplossen, gaat vaak niet op. Veel mensen hebben geen kinderen, of niet in de buurt en zijn hun partner al kwijt.”

WvD: “Het is ingewikkeld om de juiste zorg en aandacht te bieden. Wij zijn in de kern vastgoedbeheerders. Voor deze sociale problematiek moeten we een netwerk van samenwerkingspartners opbouwen, zoals gemeentelijke instellingen en zorginstellingen. Maar we moeten ook zorgen dat een complex schoon, heel en veilig blijft.”

Wordt het nieuwe Stek geen grote, onbereikbare organisatie?

WvD: “We zijn op zoek naar één centrale plek in de regio voor onze organisatie. Zolang we deze plek nog niet gevonden hebben, werken we vanuit de bestaande locaties. Er blijft overigens een mogelijkheid om ook fysiek in Noordwijk en Sassenheim langs te komen. Dat noemen we een steunpunt. We zorgen ervoor dat we altijd goed bereikbaar zijn voor de huurders in de regio.

HA: “En we hebben de afspraak dat als mensen het erg prettig vinden dat we bij hen thuis langskomen, we dan ook langskomen! Straks hebben huurders van NWS en Vooruitgang ook een account: Mijnstek.nl. Daardoor kunnen ze online veel meer dingen zelf regelen, waarvoor ze nu nog langs moeten komen. Dat is een aanvulling op het persoonlijk contact zodat mensen ook buiten kantooruren reparatieverzoeken kunnen inplannen of andere informatie kunnen opvragen. Dat betekent wel dat we moeten investeren in digitalisering, dus ICT en de juiste mensen.”

WvD: “We gaan op veel meer manieren communiceren, bijvoorbeeld via Whatsapp. En het is de bedoeling, dat we van elkaars systemen en werkwijzen de plussen meenemen waardoor huurders daar op meerdere vlakken voordeel van gaan merken. We willen dat huurders straks nog beter bediend worden. Wanneer het zover is? Snel. We streven ernaar om in juli 2020 te starten.”

4. Portret Willem van Duijn

Willem van Duijn

Om een antwoord te kunnen geven op uiteenlopende wensen en behoeften van huurders moet er meer verschil komen in het aanbod.

WvD: “NWS is bezig met een thuishuis. Dit is iets heel nieuws. In plaats van dat iedereen in een rijtjeshuis woont met een eigen voordeur, is dit een woning voor meerdere seniorenfamilies. Zij hebben eigen voorzieningen, zoals een koffiepantry. Maar ze delen ook voorzieningen zoals een huiskamer en keuken. Op die manier hebben ze contact, maar kunnen ook naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Het is een beproefd en succesvol concept in andere gemeenten. We doen het samen met onze maatschappelijke organisaties.”

HA: “Wij zijn met de gemeente Hillegom bezig met Skaeve Huse voor mensen die met begeleiding een zelfstandige plek nodig hebben. Dat is voor ons de eerste keer dat we dit doen. In Hooghkamer zijn we samen met Philadelphia bezig om woningen van 40 en 60m2 te bouwen. Dat is veel kleiner dan we gewend zijn. En in Lisse is een motie aangenomen om een zogeheten ‘Knarrenhof’ te realiseren. Daar gaan we in mee.”

WvD: “Gezinnen zijn ook veel kleiner geworden. Steeds meer mensen leven alleen. En mensen blijven langer zelfstandig wonen. We hebben recent in een appartementengebouw een lift aangelegd, waardoor huurders langer in deze dertig woningen kunnen blijven wonen, ook als ze slecht ter been worden.”

Er liggen dus genoeg uitdagingen voor de nieuwe corporatie. Eén daarvan is verduurzaming.

HA: “Bij een inkomen tot 30.000 euro, mag je maximaal 640 euro per maand betalen. Als je nu al een woning hebt die 580 euro is en je wilt die woning flink verduurzamen, dan is het de vraag of je met je inkomen wel in zo’n woning mag wonen. Bij de hele goedkope woningen zal Stek een deel van de investering voor haar rekening moeten nemen. Dat kan alleen als je als corporatie kapitaalkrachtig bent, als je je kosten laag houdt en risico kan dragen. Dan helpt het om samen te werken en wat groter te zijn.”

Stek heeft straks 11.500 woningen in vier gemeenten. Dat vergroot vooral bij nieuwbouw de kansen voor bestaande huurders om via lokaal maatwerk een passende woning te krijgen.

HA: “We willen doorstroming bevorderen, zodat huurders die nu niet in een passende woning wonen, kunnen verhuizen naar een passende woning. Dus als we straks 46 nieuwe appartementen opleveren, dan komen er 46 eengezinswoningen vrij en zo vormt zich dan als het ware een treintje. Want in hun oude woning kunnen dan ook weer tenminste 46 mensen wonen. Door de fusie krijgen mensen de kans om ook eens naar een andere plaats te verhuizen. Ongeveer 50% blijft in de eigen gemeente wonen en ongeveer 30% verhuist binnen de Duin- en Bollenstreek. Er zijn bijvoorbeeld mensen die van Noordwijk naar Voorhout willen verhuizen of andersom. Ze moeten niet. Maar ze krijgen zo wel meer keuze. Zeker voor seniorenhuisvesting kan dat aantrekkelijk zijn. Dat is een direct voordeel van de fusie. Wij hebben nog veel te doen, maar zijn ervan overtuigd dat deze fusie voor huurders positief gaat bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen."

Gepubliceerd: