Elf ‘zienswijzen’ tegen bouwplan Rederijkersplein

De aanloop naar een bouwplan duurt in de meeste gevallen veel langer dan de feitelijke bouw zelf. Na allerlei procedurele trajecten te hebben doorlopen bij onder meer de gemeente en de Omgevingsdienst, krijgen ook omwonenden en andere belanghebbenden de kans zich uit te spreken.

Tegen het NWS-bouwplan voor 40 zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein zijn 11 zienswijzen met bezwaren ingediend. De belangrijkste daarvan hebben te maken met verkeer, parkeren, de wijziging van de bestemming en aantasting van de privacy.

De aanloop naar een bouwplan duurt in de meeste gevallen veel langer dan de feitelijke bouw zelf. Na allerlei procedurele trajecten te hebben doorlopen bij onder meer de gemeente en de Omgevingsdienst, krijgen ook omwonenden en andere belanghebbenden de kans zich uit te spreken. Tegen het NWS-bouwplan voor 40 zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein zijn 11 zienswijzen met bezwaren ingediend. De belangrijkste daarvan hebben te maken met verkeer, parkeren, de wijziging van de bestemming en aantasting van de privacy.

De Noordwijkse Woningstichting heeft inmiddels inhoudelijk gereageerd op de bezwaarschriften en wacht nu de verdere behandeling door de gemeente af. Dat gebeurt waarschijnlijk in november.

Voor de NWS is de tijd cruciaal. Gelet op de prijsafspraken met de aannemer is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt gebouwd.

Bouwplan Rederijkersplein

Gepubliceerd: