Druk op sociale huurmarkt neemt verder toe,

De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland schetst een somber beeld. Ook voor sociale huurwoningen is de woningmarkt krapper geworden. Er staan nu meer dan 100.000 mensen als woningzoekenden ingeschreven, die gemiddeld 6,9 jaar op een woning moeten wachten.

Tegelijk nam het aantal beschikbaar komende woningen af naar 3.488. Klaarblijkelijk lukt het zittende huurders steeds minder om door te stromen. De landelijk gesignaleerde kloof tussen sociale huur en koop wordt ook hier zichtbaar. Steeds meer mensen vallen buiten de boot.

Relatief goed nieuws is dat de betaalbare voorraad van de woningcorporaties iets is toegenomen. Hun terughoudende huurbeleid begint zijn vruchten af te werpen. Een groter deel van de vrijkomende woningen is betaalbaar voor de laagste inkomens. De woningcorporaties concluderen dat de bouw van extra sociale huurwoningen broodnodig is om het groeiende probleem op te lossen.

Kerncijfers 2018

Verhuur aan urgenten en bijzondere doelgroepen maakt met 13% een beperkt deel uit van het totaal aantal verhuringen. Lokale beleidsruimte en nieuwbouwregels, meestal toegepast om voorrang te geven aan woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten, maken 10% uit van de verhuringen. Dit betekent dat 77% van de woningen is toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd.

De toegenomen wachttijden gelden voor alle categoriën woningzoekenden, van starters tot ouderen. Wel blijft het beeld dat starters achteraan de rij moeten aansluiten, hoewel ze het meest actief zijn als woningzoekende.
Een toenemend deel van de druk in Holland Rijnland wordt veroorzaakt door mensen uit de regio’s Amsterdam of Haaglanden. In de Amsterdamse regio is de wachttijd veel langer dan in Holland Rijnland.

Het complete jaarverslag van Huren in Holland Rijnland is te lezen via deze link.

Gepubliceerd: