Coronavirus: update 16 maart 2020

Coronavirus: update 16 maart 2020

Tijdens deze coronacrisis blijven we onze huurders zo goed mogelijk van dienst. Daarnaast nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen. We hebben daarvoor een aantal aanvullende acties gedaan.

Bereikbaar

We werken met een minimale bezetting, waardoor we u vragen om niet naar ons kantoor te komen. Uiteraard zijn we telefonisch en via e-mail bereikbaar, waarbij het verzoek is om alleen voor spoedeisende zaken contact op te nemen. Buiten de openingstijden is ook de storingsdienst gewoon bereikbaar.

Aanpassingen

Voor de bescherming van onze (toekomstige) huurders en onze medewerkers nemen we voorzorgsmaatregelen voor het onderlinge contact.

  • Wie zijn huur opzegt, krijgt telefonisch instructies over wat er moet gebeuren. De eindinspecties gaan wel door, maar onze opzichters vragen vooraf naar eventuele gezondheidsklachten. Uiteraard worden alle hygiënemaatregelen getroffen.
  • Het bezichtigen van een woning in bewoonde staat is niet meer mogelijk. Pas als de bewoner vertrokken is, kunnen eventuele gegadigden langskomen. Ook groepsbezichtigingen zijn geschrapt.
  • Bij reparatieverzoeken wordt aan de huurder de vraag gesteld of het eventueel kan wachten. Zo ja, dan wordt een afspraak eventueel ingepland voor na 6 april of vragen we of de huurder later zelf terugbelt. Noodreparaties worden wel uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om lekkages in huis, verstoppingen of gebreken aan de verwarming of hang- en sluitwerk.
  • Afspraken over betalingsregelingen, intake urgentie, meldingen van overlast en het inleveren van formulieren gaan zoveel mogelijk telefonisch. Huisbezoeken worden alleen in uitzonderlijke gevallen afgelegd. De huismeesters zijn aan het werk, maar ook zij beperken het contact met de huurders.
  • Onderhoud aan de buitenkant van woningen wordt in principe zoals gepland uitgevoerd. Voor onderhoud in de woning of in het woongebouw hanteren wij de richtlijn dat deze alleen in geval van nood of spoed worden uitgevoerd.
  • Bij het uitvoeren van werkzaamheden in en buiten de woning worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

De eerder genomen algemene hygiënemaatregelen zoals het vermijden van handcontact, handen wassen en afstand houden blijven onverminderd van kracht.

Wij bekijken per dag, aan de hand van de ontwikkelingen, of aanvullende maatregelen nodig zijn. Check regelmatig onze website.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Gepubliceerd: