Bouw gasloos complex Rederijkersplein begonnen

Bijna-energieneutraal en gasloos bouwen. Dat is de doelstelling die de NWS voor haar nieuwbouwplannen heeft gesteld. De start van de bouw van ons complex van 40 zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein door Van Wijnen begon op 22 januari met het boren gaten van 85 meter diep. In elk gat - verdeeld over het terrein - komt een gesloten leiding, die op temperatuur wordt gebracht met aardwarmte: één per woning. Deze leidingen worden aangesloten op een warmtepomp, die de appartementen van warm water en verwarming voorziet. Om ook die pomp zo energiezuinig mogelijk te laten draaien, beschikt elke woning over zonnepanelen. Zo worden de energiekosten van dit complex - en voor de toekomstige bewoners - tot een minimum teruggebracht.

Het complex Rederijkersplein moet tegen het eind van dit jaar worden opgeleverd. Deze eerste 40 woningen vormen het begin van een bouwstroom die de NWS in 2027 zo'n zeshonderd nieuwe, betaalbare sociale huurwoningen moeten opleveren. 

Gepubliceerd: