Betaalbare huurwoningen op grond sporthal

Het voormalige terrein van de Northgohal in Noordwijk wordt een wijkje met 62 sociale huurwoningen. De Noordwijkse Woningstichting en de gemeente zijn het eens over de aankoop van de grond aan de Duinwetering door de corporatie. Wethouder Hans Bakker (Ruimte) en directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS zetten op woensdag 14 maart 2018 hun handtekeningen onder de voorlopige koopovereenkomst.

De NWS en de gemeente hebben de ambitie om de komende tien jaar zo’n 600 betaalbare huurwoningen aan de bestaande woningvoorraad in Noordwijk toe te voegen. Begin dit jaar werd het spits afgebeten met de bouw van 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein. Daarop aansluitend moet de Locatie Northgo worden ontwikkeld.

De grond die de NWS van de gemeente koopt wordt begrensd door de Duinwetering, Susanna van Ettenstraat en Johanna van der Hoornstraat. De woningstichting wil hier een gevarieerd aanbod van woningen bouwen. Langs de Duinwetering komt een complex met 27 appartementen, daarachter is plaats voor 7 eengezinswoningen, 5 beneden- en 12 bovenwoningen en 11 studio’s. Tussen de Duinwetering en het nieuwe appartementencomplex wordt een waterpartij aangelegd.

De gemeente heeft in januari 2018 ingestemd met het stedenbouwkundige plan. De NWS is in gesprek met een aannemer en een architect over het verder uitwerken van dit ontwerp. In samenspraak met de gemeente wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De gemeente brengt ook de wijziging van het bestemmingsplan in procedure. De verwachting is dat de woningstichting in de loop van 2019 kan gaan bouwen.

Met de aankoop van de gemeentegrond door de NWS is een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro gemoeid. Noordwijk levert de grond bouwrijp op en zorgt ook voor het woonrijp maken. De overeenkomst wordt definitief binnen zes weken na het afgeven van de omgevingsvergunning voor het bouwplan.

Northgo Persbericht

Gepubliceerd: