Bedragen servicekosten per 1 juli aangepast

In de maandelijkse huurbetaling is in veel gevallen - naast de huur - ook een bedrag voor servicekosten opgenomen. Het gaat hier om een voorschot voor onder meer energiekosten, schoonmaak en water in algemene ruimten van appartementencomplexen, dat later wordt verrekend met de werkelijke kosten die zijn gemaakt. Door middel van periodieke aanpassing van de bijdrage wordt een fonds op het gewenste niveau gehouden om de (corporatie-brede) uitgaven te bekostigen. Er worden door de NWS ook fondsen aangehouden voor serviceabonnement, cv-onderhoud en glasbreuk.

Uit het bovenstaande blijkt dat een aantal servicekosten weliswaar niet in de jaarlijkse afrekening worden opgenomen, maar via het op het benodigde niveau brengen van de betreffende bijdrage indirect worden verrekend. De tot op heden door de NWS in de huuropbouw gehanteerde term niet ‘verrekenbare servicekosten’ is hierbij feitelijk onjuist.  Met de komende aanpassing van de huur en servicekosten vergoedingen per 1 juli a.s. willen wij volledig aan de wettelijke verplichting gaan voldoen. In de komende huurspecificatie per 1 Juli aanstaande zal de omschrijving van de betreffende servicebijdrage hierop worden aangepast.

Gelijk hiermee zal een aantal gelijksoortige bijdragen (verbruik en vastrecht) in het kader van administratieve vereenvoudiging worden samengevoegd.

Dat leidt tot de volgende veranderingen:

  • Tot op heden werd voor de portiekwoningen in een zestal complexen geen jaarlijkse afrekening op basis van de werkelijke kosten gemaakt. Er werd historisch gegroeid een bijdrage ad € 1 per woning per maand gevraagd, die ver achterblijft bij de werkelijke kosten van de betreffende aansluitingen. Omdat aanpassing van de bijdrage naar het kostenniveau een onredelijke stijging zou geven willen we in 2 stappen de bijdrage op het niveau van de werkelijke kosten brengen. Zie tabel 1 bij deze brief.
  • De bijdrage serviceabonnement is onvoldoende om de kosten ten laste van het abonnement te dekken. Voornamelijk omdat het gedeelte van de huurderskosten tot op heden niet uit het all-in contract rioolontstopping aan het fonds werden toegerekend. Om het evenwicht in de kosten en bijdrage te bereiken is aanpassing van € 2,80 (het huidige niveau) naar uiteindelijk € 4,00 per woning per maand nodig. Deze verhoging willen we in 2 stappen doorvoeren. € 0,70 naar € 3,50 per 1 Juli aanstaande en de resterende € 0,50 per 1 Juli 2020.
  • Met de bijdrage glasfonds is het tegenovergestelde geconstateerd. Momenteel heeft de NWS het volledige breukrisico bij een verzekeringsmaatschappij ondergebracht. Daarvoor was NWS deels eigen risicodrager. Door deze verandering is de bijdrage glasbreuk nu hoger dan nodig.
    De bijdrage wordt per 1 Juli aanstaande verlaagd van € 1,00 naar € 0,50 per woning per maand.
  • De bijdrage cv onderhoud ad € 1,50 per woning per maand loopt iets achter bij de contractkosten. Om dit goed te maken zal de bijdrage per 1 juli worden aangepast met € 0,10 naar € 1,60. In volgende jaren kan de aanpassing naar verwachting beperkt blijven.

 Hierna vindt u tabellen met de voorgestelde aanpassingen van de verschillende onderdelen.

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Gepubliceerd: