Bedragen servicekosten per 1 juli aangepast

In de maandelijkse huur is in veel gevallen ook een bedrag voor servicekosten opgenomen. Het gaat hier om een voorschot voor onder meer energiekosten, schoonmaak en water in algemene ruimten van appartementencomplexen, dat later wordt verrekend met de werkelijke kosten die zijn gemaakt. De voorschotbedragen veranderen geregeld om in de pas te blijven met de werkelijk gemaakt kosten. Er worden door de NWS ook fondsen aangehouden voor serviceabonnement, cv-onderhoud en glasbreuk.

Dat leidt per 1 juli tot de volgende veranderingen:

  • De bijdrage serviceabonnement is onvoldoende om de kosten ten laste van het abonnement te dekken. Voornamelijk omdat het gedeelte van de huurderskosten tot op heden niet uit het all-in contract rioolontstopping aan het fonds werden toegerekend. Om het evenwicht in de kosten en bijdrage te bereiken is aanpassing van € 2,80 (het huidige niveau) naar uiteindelijk € 4,00 per woning per maand nodig. Deze verhoging willen we in 2 stappen doorvoeren. € 0,70 naar € 3,50 per 1 Juli aanstaande en de resterende € 0,50 per 1 Juli 2020.
  • Met de bijdrage glasfonds is het tegenovergestelde geconstateerd. Momenteel heeft de NWS het volledige breukrisico bij een verzekeringsmaatschappij ondergebracht. Daarvoor was NWS deels eigen risicodrager. Door deze verandering is de bijdrage glasbreuk nu hoger dan nodig.
    De bijdrage wordt per 1 Juli aanstaande verlaagd van € 1,00 naar € 0,50 per woning per maand.
  • De bijdrage cv onderhoud ad € 1,50 per woning per maand loopt iets achter bij de contractkosten. Om dit goed te maken zal de bijdrage per 1 juli worden aangepast met € 0,10 naar € 1,60. In volgende jaren kan de aanpassing naar verwachting beperkt blijven.

 Hierna vindt u tabellen met de voorgestelde aanpassingen van de verschillende onderdelen.

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Gepubliceerd: