Aanvragen voor advies, zienswijze en instemming fusie

De fusiegesprekken tussen de Noordwijkse Woningstichting en woonstichting Stek/Vooruitgang zijn inmiddels zover gevorderd dat de aanvragen voor advies, instemming en een zienswijze naar respectievelijk de ondernemingsraden, de huurdersbelangenverenigingen en de gemeenten zijn gestuurd. De Woningwet geeft huurders van andere gebouwen dan woningen (zorgvastgoed, bedrijfsvastgoed, garages, parkeerplaatsen en meer) ook het recht om hun mening over een fusie te geven.

Hieronder staat toelichtende informatie om een mening te kunnen vormen over de fusie van de Noordwijkse Woningstichting en Stek/Vooruitgang.

I - Concept Voorstel tot fusie NWS en Stek.pdf

(concept tot alle formaliteiten zijn afgerond)

II - Concept Toelichting bij VtF NWS en Stek.pdf

(concept tot alle formaliteiten zijn afgerond)

III - Fusie-effectrapportage Bollen3.pdf

IV - Hoofdlijnen ondernemingsplan.pdf

 

Een schriftelijke reactie kunt u tot uiterlijk 18 oktober 2019  sturen naar:

Noordwijkse Woningstichting

t.a.v. de heer Willem van Duijn

Postbus 219

2200 AE Noordwijk

 

De zienswijze moet worden voorzien van uw naam en adres, maar ook van het gehuurde object en adres van het object.

Gepubliceerd: