Nieuws

Aedes, VNG en Woonbond: ‘Verhuurderheffing kost veelvoud aan investeringen’

De miljarden die woningcorporaties via de verhuurderheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, kost een veelvoud daarvan aan investeringen. ‘Schaf de heffing af, stimuleer juist investeringen’, zeggen Aedes, VNG en de Woonbond in reactie op een onafhankelijke evaluatie van de heffing. Binnenkort stuurt minister Blok zijn eigen evaluatie naar de Tweede Kamer.

SHN, gemeente en NWS bereiden Prestatieafspraken voor

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) hebben een overleg opgestart ter voorbereiding van de nieuwe Prestatieafspraken. In deze afspraken wordt vastgelegd hoe de drie partijen gezamenlijk de doelen uit de Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020 gaan realiseren.

Juiste inkomensgegevens belangrijk voor woningtoewijzing

Bij toewijzing van een woning vragen de corporaties een inkomensverklaring (IBRI-2014) van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekent de corporatie of uw inkomen passend is voor de aangeboden woning.

NWS zet vaart achter energiebesparing

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) zet vaart achter het energiezuiniger maken van haar bezit. Alle vrijkomende huizen worden in het vervolg direct geïsoleerd voordat de nieuwe huurder erin trekt. Bestaande huurders krijgen een persoonlijk aanbod op maat om hun woning met een aantal maatregelen comfortabeler en duurzamer te maken.

NWS verlaagt huur vrijkomende woningen

Om haar bezit betaalbaar en bereikbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep woningzoekenden, verlaagt de Noordwijkse Woningstichting de huurprijs van een groot aantal vrijkomende huizen. In totaal 1465 woningen krijgen op termijn een streefhuur tot aan de hoogste grens van de huurtoeslag (628 euro) en ruim 71 procent (1045 woningen) daarvan valt straks zelfs onder de laagste grens van 586 euro. De corporatie wil haar voorraad sociale huurwoningen de komende jaren ook flink vergroten: van de huidige 2068 tot 2650 in het jaar 2030.

Huurders tevreden over NWS

De huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zijn tevreden over de dienstverlening van de corporatie. Ze beoordelen de service met een gemiddelde score van 7,6. Dit heeft de onafhankelijke Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) vastgesteld na onderzoek. De NWS mag daarom het KWH-Huurlabel, een kwaliteitslabel voor woningcorporaties, ook de komende twee jaar voeren.

NWS ontziet laagste inkomens

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) laat ook dit jaar de huren minder stijgen dan wettelijk is toegestaan. Vooral de laagste inkomens worden ontzien. Voor de middeninkomens is er een beperkte korting op de huurverhoging.

Gebruiksvriendelijker website voor NWS

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) heeft een nieuwe website in gebruik genomen. De website www.nws-online.nl heeft een compleet nieuwe, frisse vormgeving gekregen. Daarnaast is hij geschikt gemaakt voor gebruikers van mobiele apparaten. Dit zogenaamde ‘responsive’ design maakt de website veel gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor bezoekers.

Willem van Duijn nieuwe directeur-bestuurder NWS

Willem van Duijn uit Katwijk is per 1 februari a.s. benoemd tot directeur-bestuurder van de Noordwijkse Woningstichting. Op dit moment is hij nog wethouder van de gemeente Katwijk, waar hij onder meer wonen, vastgoed en economie in zijn portefeuille heeft. Van Duijn volgt Auke Uilkema op, die per 1 december de NWS heeft verlaten wegens pensionering.

NWS ook op Facebook en Twitter

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en plannen?
Volg ons dan via Facebook en Twitter!

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter