Nieuws

Nieuw ondernemingsplan NWS

De Noordwijkse Woningstichting heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld. Hierin staan beleidsvoornemens voor de komende jaren op het gebied van doelgroepen, woningbezit, duurzaamheid, dienstverlening en bedrijfsvoering. Centrale invalshoek is dat de NWS zich wil richten op de huisvesting van mensen met een bescheiden inkomen. Belangrijke speerpunten zijn sociale nieuwbouw, energiebesparing en betaalbaarheid.

Directeur-bestuurder verlaat de NWS

Auke Uilkema zal afscheid nemen als directeur-bestuurder van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) om met ingang van 1 januari 2016 te gaan genieten van zijn vroegpensioen.

Energie besparen, dat levert wat op!

De NWS is in 2014 een actie gestart op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Doel van deze actie is om de huurders te informeren over de kansen, kosten en opbrengsten van energiebesparing in hun woning. Ook kunnen huurders gebruik maken van het Keuzemenu Energiebesparing, waarin een zestal energiebesparende maatregelen. De actie heeft veel positieve reacties opgeleverd en blijft daarom nog een tijdje doorlopen (onder voorbehoud van prijswijzigingen).

NWS verkoopt dure woningen om te kunnen bouwen

De Noordwijkse Woningstichting gaat de komende jaren een aantal grote eengezinswoningen verkopen. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de nieuwbouw van compacte, betaalbare levensloopbestendige huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwijk. Voor de huidige huurders van de woningen verandert er niks.

NWS op Facebook en Twitter

Ook de Noordwijkse Woningstichting (NWS) is nu te vinden op Facebook en Twitter.
Vindt u het leuk om ons te volgen via deze social media? Wij ontmoeten u graag!

Nog enkele parkeerplaatsen te huur!

De NWS verhuurt parkeerplaatsen in en bij diverse complexen. Op dit moment zijn er nog enkele parkeerplaatsen te huur.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter