Nieuws

Huurders tevreden over NWS

De huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zijn tevreden over de dienstverlening van de corporatie. Ze beoordelen de service met een gemiddelde score van 7,6. Dit heeft de onafhankelijke Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) vastgesteld na onderzoek. De NWS mag daarom het KWH-Huurlabel, een kwaliteitslabel voor woningcorporaties, ook de komende twee jaar voeren.

NWS ontziet laagste inkomens

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) laat ook dit jaar de huren minder stijgen dan wettelijk is toegestaan. Vooral de laagste inkomens worden ontzien. Voor de middeninkomens is er een beperkte korting op de huurverhoging.

Gebruiksvriendelijker website voor NWS

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) heeft een nieuwe website in gebruik genomen. De website www.nws-online.nl heeft een compleet nieuwe, frisse vormgeving gekregen. Daarnaast is hij geschikt gemaakt voor gebruikers van mobiele apparaten. Dit zogenaamde ‘responsive’ design maakt de website veel gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor bezoekers.

Willem van Duijn nieuwe directeur-bestuurder NWS

Willem van Duijn uit Katwijk is per 1 februari a.s. benoemd tot directeur-bestuurder van de Noordwijkse Woningstichting. Op dit moment is hij nog wethouder van de gemeente Katwijk, waar hij onder meer wonen, vastgoed en economie in zijn portefeuille heeft. Van Duijn volgt Auke Uilkema op, die per 1 december de NWS heeft verlaten wegens pensionering.

NWS ook op Facebook en Twitter

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en plannen?
Volg ons dan via Facebook en Twitter!

Nieuwe regels woningtoewijzing per 2016  

Per 1 januari 2016 gaat de toewijzing van sociale huurwoningen veranderen. De overheid staat niet langer toe dat duurdere woningen worden verhuurd aan mensen met een laag inkomen. Alle woningcorporaties, waaronder de Noordwijkse Woningstichting (NWS), moeten zich hieraan houden. Dit heet ‘passend toewijzen’.

NWS zet verder in op efficiency

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaat in 2016 verder op de weg van efficiënter en doelmatiger werken. Dit is in het belang van de huurders, die de uitgaven van een corporatie moeten opbrengen. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben inmiddels geleid tot een uitstekende positie in de ranglijst van woningcorporaties als het om de bedrijfslasten gaat. Daarnaast wil de NWS ook komend jaar een aantal te dure woningen die buiten de sociale woningvoorraad vallen, verkopen om investeringsruimte vrij te maken.

Tweejaarlijks onderhoud cv-ketels verschoven

In afwijking van eerdere berichten is het tweejaarlijkse onderhoud van de cv-ketels door de firma Bonarius verschoven van november 2015 naar de tweede helft van januari 2016.

Zonnepanelen op het dak van de NWS

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) heeft zonnepanelen laten plaatsen op het dak van haar kantoor. Het hele dak ligt vol met in totaal maar liefst 83 panelen. Dit zorgt voor een flinke stroomopbrengst, een besparing op de bedrijfslasten van de NWS en een goede bijdrage aan minder CO2-uitstoot. Het plaatsen van deze zonnepanelen is tevens het startsein voor een nieuwe campagne om de huurders van de NWS te interesseren voor energiebesparende maatregelen.

Nieuw puntenstelsel heeft geen effect voor Noordwijkse huurders

Op 1 oktober is het puntensysteem veranderd waarmee de maximale huurprijs van een sociale huurwoning kan worden uitgerekend. De overheid heeft besloten om de zogenaamde ‘omgevingsfactoren’ (zoals de nabijheid van scholen, winkels en voorzieningen) te schrappen. In plaats daarvan is nu de WOZ-waarde van een sociale huurwoning mede bepalend voor de maximale huur van die woning.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter