Nieuws

Vacatures in Raad van Commissarissen NWS

Het toezicht op de woningcorporaties is een belangrijke taak. Onze Raad van Commissarissen en de Stichting Huurders Belangen Noordwijk (SHN) zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en een commissaris.

Prestatieafspraken: stevig bouwprogramma voor sociale huurwoningen

Drie partijen, één gemeenschappelijk doel: het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen in Noordwijk. Het gemeentebestuur, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) leggen deze en tal van andere ambities vast in de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in de periode 2017-2020. “We werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor Noordwijkers”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman.

Duurzaam wagenpark voor NWS

Ons bedrijfswagenpark is vernieuwd en ja, daar mogen we best even een trots fotomomentje voor in scène zetten. Temeer daar de helft van deze vier voertuigen nooit meer naar de pomp hoeft om diesel of benzine te tanken. Onze Renaults 'Kangoo ZE' en 'Zoe' halen hun energie voor 100 procent uit de stekker. 'Duurzaam wonen? Dan ook duurzaam rijden' is het motto van de Noordwijkse Woningstichting.

NWS zet bouwstroom in gang

De kop is eraf. Met de presentatie van het plan voor het Rederijkersplein wil de Noordwijkse Woningstichting (NWS) een bouwstroom in gang zetten die de komende tien jaar leidt tot zo’n 600 nieuwe, betaalbare huurwoningen. Ook het tweede project is al bekend: de NWS ontwikkelt een woonwijkje op het terrein van de Northgohal. De plannen daarvoor worden momenteel ontwikkeld, in nauwe samenwerking met stedenbouwkundig bureau SRO en de gemeente.

Veertig zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein

Met een nieuw uitgewerkt plan voor het Rederijkersplein hervat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) haar bouwprogramma. Op een deel van de huidige dierenwei tegenover de winkelstrip komen veertig zorggeschikte appartementen in een energieneutraal complex. Het ontwerp is inmiddels voorgelegd aan de gemeente. Als alle procedures zijn doorlopen, hoopt de NWS begin 2018 met de uitvoering te beginnen.

Team duurzaamheid van de NWS geeft zelf het goede voorbeeld

Of ze zelf iets hebben met energiebesparing? Sjouke Dijkstra en Gerrit van Duijvenvoorde van het bedrijfsbureau van de NWS kijken elkaar veelbetekenend aan. ,,Het is voor ons een sport om de meter zo laag mogelijk te houden’’, zegt Dijkstra.

Bod Noordwijkse Woningstichting voor prestatieafspraken

Beginnen met de bouw aan het Rederijkersplein en het ontwikkelen van plannen voor de locaties Offem-Zuid, Wantveld en de huidige plek van de Northgohal. Die concrete doelen stelt de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zich voor 2017. De corporatie wil voortvarend werken aan de uitbreiding van haar bezit en de bestaande woningvoorraad betaalbaar en bereikbaar houden voor een zo breed mogelijke groep woningzoekenden.

‘Niet alleen méér, maar ook andere sociale huurwoningen’

Ambitieus, maar realistisch. Zo noemt directeur/bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) de plannen om tot 2030 zo’n duizend sociale huurwoningen in de badplaats te bouwen. Er is niet alleen een groot tekort aan goedkope huizen, er dreigt ook een groeiende kloof tussen wat woningzoekenden willen en wat er in Noordwijk beschikbaar is. De NWS wil daarom niet alleen méér, maar ook andere type woningen bouwen.

Proef met ‘Lokaal Maatwerk’ moet Noordwijkse huurders in beweging krijgen

Om de doorstroming binnen de beperkte voorraad sociale huurwoningen in Noordwijk op gang te brengen, wordt een gedeelte van de vrijkomende sociale huurhuizen met voorrang toegewezen aan huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS). De gemeente Noordwijk en de NWS hopen hiermee een ‘verhuisketen’ op gang te brengen, waarvan uiteindelijk starters op de woningmarkt profiteren.

NWS Magazine nr. 2 van 2016 is uit!

Het nieuwe NWS Magazine wordt één dezer dagen huis-aan-huis bezorgd bij onze huurders en bij relaties.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter