Nieuws

Team duurzaamheid van de NWS geeft zelf het goede voorbeeld

Of ze zelf iets hebben met energiebesparing? Sjouke Dijkstra en Gerrit van Duijvenvoorde van het bedrijfsbureau van de NWS kijken elkaar veelbetekenend aan. ,,Het is voor ons een sport om de meter zo laag mogelijk te houden’’, zegt Dijkstra.

Bod Noordwijkse Woningstichting voor prestatieafspraken

Beginnen met de bouw aan het Rederijkersplein en het ontwikkelen van plannen voor de locaties Offem-Zuid, Wantveld en de huidige plek van de Northgohal. Die concrete doelen stelt de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zich voor 2017. De corporatie wil voortvarend werken aan de uitbreiding van haar bezit en de bestaande woningvoorraad betaalbaar en bereikbaar houden voor een zo breed mogelijke groep woningzoekenden.

‘Niet alleen méér, maar ook andere sociale huurwoningen’

Ambitieus, maar realistisch. Zo noemt directeur/bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) de plannen om tot 2030 zo’n duizend sociale huurwoningen in de badplaats te bouwen. Er is niet alleen een groot tekort aan goedkope huizen, er dreigt ook een groeiende kloof tussen wat woningzoekenden willen en wat er in Noordwijk beschikbaar is. De NWS wil daarom niet alleen méér, maar ook andere type woningen bouwen.

Proef met ‘Lokaal Maatwerk’ moet Noordwijkse huurders in beweging krijgen

Om de doorstroming binnen de beperkte voorraad sociale huurwoningen in Noordwijk op gang te brengen, wordt een gedeelte van de vrijkomende sociale huurhuizen met voorrang toegewezen aan huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS). De gemeente Noordwijk en de NWS hopen hiermee een ‘verhuisketen’ op gang te brengen, waarvan uiteindelijk starters op de woningmarkt profiteren.

NWS Magazine nr. 2 van 2016 is uit!

Het nieuwe NWS Magazine wordt één dezer dagen huis-aan-huis bezorgd bij onze huurders en bij relaties.

Aedes, VNG en Woonbond: ‘Verhuurderheffing kost veelvoud aan investeringen’

De miljarden die woningcorporaties via de verhuurderheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, kost een veelvoud daarvan aan investeringen. ‘Schaf de heffing af, stimuleer juist investeringen’, zeggen Aedes, VNG en de Woonbond in reactie op een onafhankelijke evaluatie van de heffing. Binnenkort stuurt minister Blok zijn eigen evaluatie naar de Tweede Kamer.

SHN, gemeente en NWS bereiden Prestatieafspraken voor

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) hebben een overleg opgestart ter voorbereiding van de nieuwe Prestatieafspraken. In deze afspraken wordt vastgelegd hoe de drie partijen gezamenlijk de doelen uit de Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020 gaan realiseren.

Juiste inkomensgegevens belangrijk voor woningtoewijzing

Bij toewijzing van een woning vragen de corporaties een inkomensverklaring (IBRI-2014) van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekent de corporatie of uw inkomen passend is voor de aangeboden woning.

NWS zet vaart achter energiebesparing

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) zet vaart achter het energiezuiniger maken van haar bezit. Alle vrijkomende huizen worden in het vervolg direct geïsoleerd voordat de nieuwe huurder erin trekt. Bestaande huurders krijgen een persoonlijk aanbod op maat om hun woning met een aantal maatregelen comfortabeler en duurzamer te maken.

NWS verlaagt huur vrijkomende woningen

Om haar bezit betaalbaar en bereikbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep woningzoekenden, verlaagt de Noordwijkse Woningstichting de huurprijs van een groot aantal vrijkomende huizen. In totaal 1465 woningen krijgen op termijn een streefhuur tot aan de hoogste grens van de huurtoeslag (628 euro) en ruim 71 procent (1045 woningen) daarvan valt straks zelfs onder de laagste grens van 586 euro. De corporatie wil haar voorraad sociale huurwoningen de komende jaren ook flink vergroten: van de huidige 2068 tot 2650 in het jaar 2030.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter