Nieuws

‘Snel, flexibel en verplaatsbaar bouwen’

Naast de traditionele bouwprojecten die op stapel staan, heeft Noordwijk dringend behoefte aan flexibele en verplaatsbare woningen in de sociale huursector. De Noordwijkse Woningstichting (NWS), Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) en Tiny House Noordwijk willen gezamenlijk optrekken om deze plannen voor tijdelijke huisvesting te verwezenlijken.

Jaarverslag 2016 nu ook online te bekijken

Het is een document van 122 pagina's dat door de printer in minder dan vijf minuten wordt uitgespuugd. Maar achter de schermen is er door verschillende afdelingen van de NWS maandenlang aan gewerkt. Nu ook de goedkeurende verklaring van de accountant binnen is, kan ook de Afdeling Financiën opgelucht ademhalen en mogen we de stukken openbaar maken.

Corporaties bouwen in 2018 zo’n 32.000 sociale huurwoningen

De grote vraag naar betaalbare sociale huurwoningen noodzaakt woningcorporaties tot een ambitieus bouwprogramma: in 2018 komen er in Nederland naar schatting 32.000 van deze woningen bij. Ook de NWS levert daaraan een bijdrage, met in elk geval nieuwbouw aan het Rederijkersplein en (zo goed als zeker) de bebouwing van locatie Northgo. En er staan nog meer pannetjes op het vuur.

NWS zet in op sociaal huurbeleid

Een ambitieus programma voor betaalbare nieuwbouw, gelijke slaagkansen voor verschillende groepen woningzoekenden en gematigde huurverhogingen. Dat zijn de contouren van het huurbeleid dat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) in overleg met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) heeft gemaakt.

Nieuwe NWS Magazine nu ook online te lezen

De meeste huurders kregen hem al op papier in de brievenbus, maar het nieuwe NWS Magazine is nu ook online te lezen. Onze - ook letterlijk - jongste lichting medewerkers siert de omslag, maar achter Marije en Daan vindt u artikelen over onder meer nieuwe woonvormen, vertrekkende commissarissen, ons onderhoudsbeleid en de jaarcijfers van 2016.

Kantoor NWS op 25 en 26 mei dicht

Het kantoor van de Noordwijkse Woningstichting is gesloten op Hemelvaartsdag (25 mei) en ook de vrijdag erna (26 mei). Voor calamiteiten geldt de weekenddienstregeling.

Nieuwe commissarissen bij NWS

De raad van commissarissen van de Noordwijkse Woningstichting heeft per 1 mei 2017 twee nieuwe commissarissen benoemd: Leo Bartelse in de functie van voorzitter en Sophia van Tol in de functie van lid.

NWS kijkt ook naar nieuwe woonvormen

Met het Rederijkersplein en de Locatie Northgo is de NWS druk bezig met het uitwerken van 'traditionele' bouwplannen. Maar de woningstichting kijkt ook naar eigentijdse alternatieven. "We zijn altijd op zoek naar inventieve, duurzame en betaalbare woonvormen", zegt NWS-adviseur Vastgoed Léon Guijt hierover.

NWS kiest voor huurverhoging op maat

De Noordwijkse Woningstichting kiest ook dit jaar voor een huurverhoging op maat. Afhankelijk van de situatie van de huurder kan de jaarlijkse stijging variëren van 0 procent voor de lagere inkomens tot 4,3 procent voor zogenaamde ‘scheefwoners’. De gemiddelde huurverhoging van de NWS voor 2017 komt uit op 0,7 procent.

NWS-kantoor op 27 en 28 april gesloten

Het kantoor van de Noordwijkse Woningstichting is op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april 2017 gesloten. Vanaf maandag staan wij u weer persoonlijk te woord. Vanaf woensdagavond geldt voor storingen de weekenddienstregeling.


Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter