Nieuws

Warmtepomp: energie uit natuurlijke bron

De verwarmingsketel van de toekomst lijkt op een grote koelkast. Het apparaat is niet langer verbonden met het gasnet, maar maakt voornamelijk gebruik van natuurlijke bronnen. Tachtig procent van de energie wordt gehaald uit lucht, water en bodem, twintig procent uit elektriciteit. Toekomstmuziek? In onze veertig nieuwe appartementen aan het Rederijkersplein in Noordwijk wordt deze techniek al toegepast.

Vochtproblemen zijn vaak te voorkomen

In de winterperiode is het een veel voorkomend probleem bij een aantal van onze huurwoningen: schimmelvorming op wanden of plafonds. In negen van de tien gevallen heeft het te maken met een te hoge vochtigheid in huis. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

Bouw gasloos complex Rederijkersplein begonnen

Bijna-energieneutraal en gasloos bouwen. Dat is de doelstelling die de NWS voor haar nieuwbouwplannen heeft gesteld. De start van de bouw van ons complex van 40 zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein door Van Wijnen begon op 22 januari met het boren gaten van 85 meter diep.

Eenzaamheid voor woningcorporaties belangrijk thema

De verwarde vrouw die wel erg vaak naar kantoor belt over kleine ongemakken in haar woning. De alleenstaande man bij wie de vaat en het huisvuil zich opstapelen in de keuken. Gordijnen die al wekenlang gesloten zijn. Voor medewerkers van de Noordwijkse Woningstichting kunnen het aanwijzingen zijn voor dieperliggende problemen als verwaarlozing, geestelijke aftakeling en eenzaamheid.

Noordwijkse sociale huurwoningen levensloopbestendiger

De Noordwijkse Woningstichting maakt tien wooncomplexen beter toegankelijk voor bewoners die slecht ter been zijn. Hiermee is een bedrag van ruim 133.000 euro gemoeid, dat gezamenlijk door de gemeente Noordwijk en de NWS wordt betaald. Het investeren in het levensloopbestendig maken van wooncomplexen is een van de voorstellen in de onlangs geactualiseerde prestatieafspraken die de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) hebben opgesteld. Beide organisaties slaan de handen ineen om de afspraken nader in te vullen.

Intentieovereenkomst voor compact en verplaatsbaar bouwen

NWS-directeur/bestuurder Willem van Duijn en directeur Bas de Haan van bouwbedrijf Nezzt hebben hun handtekeningen gezet onder een intentieovereenkomst om in Noordwijk gezamenlijk compacte, duurzame en verplaatsbare woningen te bouwen. Waar is nog niet helemaal zeker, daarover wordt nog gesproken met de Gemeente Noordwijk en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

NWS Magazine ook online te lezen

Bij onze huurders lag het afgelopen weekeinde al in de bus, maar nu heeft ook de digitale postbode het kunnen bijsloffen: het NWS Magazine is online te lezen op onze website. In dit nummer onder meer aandacht voor nieuwbouwplannen, de nieuwe seniorenmakelaar, initiatieven om complexen en buurten leefbaarder te maken en de onderhoudsplannen voor volgend jaar.

Prestatieafspraken: ‘Vaart houden in uitvoering nieuwbouwplannen’

Een maximale inspanning om vaart te houden in de uitvoering van nieuwbouwplannen. Dat is een van de doelstellingen in de Prestatieafspraken 2018-2021 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder zetten. Er is in het document verder aandacht voor doorstroming, duurzaamheid, betaalbare huren en het zorggeschikt maken van woningen.

Rederijkersplein 'hamerstuk' op agenda raad Noordwijk

Nu ons bouwplan voor 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein als 'hamerstuk' op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt het tijd om zelf ook spijkers met koppen te slaan. De omwonenden van het Rederijkersplein zijn met een nieuwsbrief geïnformeerd over praktische kwesties als: waar komen de bouwketen te staan, welke overlast kunt u verwachten en wat moet ik doen als ik eventueel schade heb aan mijn woning?

Elf ‘zienswijzen’ tegen bouwplan Rederijkersplein

De aanloop naar een bouwplan duurt in de meeste gevallen veel langer dan de feitelijke bouw zelf. Na allerlei procedurele trajecten te hebben doorlopen bij onder meer de gemeente en de Omgevingsdienst, krijgen ook omwonenden en andere belanghebbenden de kans zich uit te spreken. Tegen het NWS-bouwplan voor 40 zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein zijn 11 zienswijzen met bezwaren ingediend.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter