Nieuws

Fors investeren in duurzaam woningbezit

Naast het uitvoeren van ambitieuze nieuwbouwplannen staat de Noordwijkse Woningstichting de komende decennia voor nóg een grote opgave: het CO2-neutraal maken van haar woningbezit. Vanaf 2019 wil de corporatie hiervoor jaarlijks 1,5 miljoen euro uittrekken. Ook van de gemeente en de rijksoverheid zijn forse inspanningen nodig om dit doel te halen.

NWS blij met uitkomsten visitatierapport

De Noordwijkse Woningstichting timmert aan de weg, is weer zichtbaar in de lokale samenleving en heeft zich als organisatie verder ontwikkeld. Tot die conclusie komt een onafhankelijke visitatiecommissie bij een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van de NWS.

Even voorstellen: seniorenmakelaar Dineke van der Wolf

Voor de huurders van de Noordwijkse Woningstichting is zij een vertrouwd gezicht, maar haar functie is nieuw. Als ‘seniorenmakelaar’ helpt Dineke van der Wolf sinds 1 januari van dit jaar mensen vanaf 55 jaar bij het verwezenlijken van hun woonwensen. “Huurders zijn vaak verknocht aan hun huis of hun buurtje. Maar als de kinderen zijn uitgevlogen en de jaren beginnen te tellen, is de eengezinswoning niet altijd het geschikte huis om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen.”

Jaarverslag 2017 van de NWS nu online

Ons jaarverslag is meer dan voer voor accountants en de Raad van Commissarissen. Voor wie belangstelling heeft voor de sociale volkshuisvesting in Noordwijk en het reilen en zeilen van de Noordwijkse Woningstichting, beleeft er vele uren leesplezier aan.

Positieve reacties op tijdelijke woonunit NWS

Hoe ziet een compacte, tijdelijke en verplaatsbare woning eruit? “Veel groter dan ik dacht. Compleet. Gezellig.” Zomaar wat reacties van bezoekers die afgelopen maand onze modelwoning van het type Nezzt aan het Rederijkersplein bezochten. De unit is inmiddels weer op een vrachtwagen getakeld voor een bezichtiging elders in het land, maar als het aan de NWS ligt, komt dit woningtype weer terug naar Noordwijk. In veelvoud.

Huurdersportaal NWS niet bereikbaar

De NWS werkt aan een nieuw huurdersportaal dat waarschijnlijk half juli voor onze huurders bereikbaar is. Tot die tijd is het 'oude' portaal uit de lucht. Wij helpen wij u graag tijdens kantooruren telefonisch. U kunt van maandag tot en met donderdag ook langskomen van 8.30 tot 12.00 uur.

NWS aanwezig op avond over energiesparing

Onze NWS-energiecoach Sjouke Dijkstra is woensdag 16 mei aanwezig op een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen, die de Gemeente Noordwijk samen met het Duurzaamheidsloket organiseert. Er worden maatregelen gepresenteerd voor woningtypen in de wijken Duinpark, Auteurswijk en Prinsessenwijk.

Toenemende drukte op markt sociale huurwoningen

Eind 2017 waren ruim 90.000 woningzoekenden ingeschreven bij WoningNet, 9% meer dan eind 2016. Een nieuw record. Het aantal woningzoekenden dat ten minste één keer heeft gereageerd op het woningaanbod is ruim 20.000; net als in 2016 23% van de woningzoekenden.

Betaalbare huurwoningen op grond sporthal

Het voormalige terrein van de Northgohal in Noordwijk wordt een wijkje met 62 sociale huurwoningen. De Noordwijkse Woningstichting en de gemeente zijn het eens over de aankoop van de grond aan de Duinwetering door de corporatie. Wethouder Hans Bakker (Ruimte) en directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS zetten op woensdag 14 maart 2018 hun handtekeningen onder de voorlopige koopovereenkomst.

Inschrijven voor onze nieuwbouw via Huren in Holland Rijnland

De Noordwijkse Woningstichting is weer begonnen met bouwen en houdt daar de komende tien jaar niet mee op. Na het Rederijkersplein - nu in ontwikkeling – gaan we onder meer aan de slag op de Locatie Northgo, aan de Albertus van Velsenstraat, in Offem Zuid en de toekomstige nieuwbouwwijk Bronsgeest. Een steeds terugkerende vraag van woningzoekenden is: hoe kunnen we inschrijven voor deze woningen?

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter