Nieuws

Huurdersportaal NWS niet bereikbaar

De NWS werkt aan een nieuw huurdersportaal dat waarschijnlijk half juli voor onze huurders bereikbaar is. Tot die tijd is het 'oude' portaal uit de lucht. Wij helpen wij u graag tijdens kantooruren telefonisch. U kunt van maandag tot en met donderdag ook langskomen van 8.30 tot 12.00 uur.

NWS aanwezig op avond over energiesparing

Onze NWS-energiecoach Sjouke Dijkstra is woensdag 16 mei aanwezig op een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen, die de Gemeente Noordwijk samen met het Duurzaamheidsloket organiseert. Er worden maatregelen gepresenteerd voor woningtypen in de wijken Duinpark, Auteurswijk en Prinsessenwijk.

Toenemende drukte op markt sociale huurwoningen

Eind 2017 waren ruim 90.000 woningzoekenden ingeschreven bij WoningNet, 9% meer dan eind 2016. Een nieuw record. Het aantal woningzoekenden dat ten minste één keer heeft gereageerd op het woningaanbod is ruim 20.000; net als in 2016 23% van de woningzoekenden.

Betaalbare huurwoningen op grond sporthal

Het voormalige terrein van de Northgohal in Noordwijk wordt een wijkje met 62 sociale huurwoningen. De Noordwijkse Woningstichting en de gemeente zijn het eens over de aankoop van de grond aan de Duinwetering door de corporatie. Wethouder Hans Bakker (Ruimte) en directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS zetten op woensdag 14 maart 2018 hun handtekeningen onder de voorlopige koopovereenkomst.

Inschrijven voor onze nieuwbouw via Huren in Holland Rijnland

De Noordwijkse Woningstichting is weer begonnen met bouwen en houdt daar de komende tien jaar niet mee op. Na het Rederijkersplein - nu in ontwikkeling – gaan we onder meer aan de slag op de Locatie Northgo, aan de Albertus van Velsenstraat, in Offem Zuid en de toekomstige nieuwbouwwijk Bronsgeest. Een steeds terugkerende vraag van woningzoekenden is: hoe kunnen we inschrijven voor deze woningen?

Warmtepomp: energie uit natuurlijke bron

De verwarmingsketel van de toekomst lijkt op een grote koelkast. Het apparaat is niet langer verbonden met het gasnet, maar maakt voornamelijk gebruik van natuurlijke bronnen. Tachtig procent van de energie wordt gehaald uit lucht, water en bodem, twintig procent uit elektriciteit. Toekomstmuziek? In onze veertig nieuwe appartementen aan het Rederijkersplein in Noordwijk wordt deze techniek al toegepast.

Vochtproblemen zijn vaak te voorkomen

In de winterperiode is het een veel voorkomend probleem bij een aantal van onze huurwoningen: schimmelvorming op wanden of plafonds. In negen van de tien gevallen heeft het te maken met een te hoge vochtigheid in huis. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

Bouw gasloos complex Rederijkersplein begonnen

Bijna-energieneutraal en gasloos bouwen. Dat is de doelstelling die de NWS voor haar nieuwbouwplannen heeft gesteld. De start van de bouw van ons complex van 40 zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein door Van Wijnen begon op 22 januari met het boren gaten van 85 meter diep.

Eenzaamheid voor woningcorporaties belangrijk thema

De verwarde vrouw die wel erg vaak naar kantoor belt over kleine ongemakken in haar woning. De alleenstaande man bij wie de vaat en het huisvuil zich opstapelen in de keuken. Gordijnen die al wekenlang gesloten zijn. Voor medewerkers van de Noordwijkse Woningstichting kunnen het aanwijzingen zijn voor dieperliggende problemen als verwaarlozing, geestelijke aftakeling en eenzaamheid.

Noordwijkse sociale huurwoningen levensloopbestendiger

De Noordwijkse Woningstichting maakt tien wooncomplexen beter toegankelijk voor bewoners die slecht ter been zijn. Hiermee is een bedrag van ruim 133.000 euro gemoeid, dat gezamenlijk door de gemeente Noordwijk en de NWS wordt betaald. Het investeren in het levensloopbestendig maken van wooncomplexen is een van de voorstellen in de onlangs geactualiseerde prestatieafspraken die de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) hebben opgesteld. Beide organisaties slaan de handen ineen om de afspraken nader in te vullen.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter