Nieuws

Druk op sociale huurmarkt neemt verder toe,

De jaarlijkse rapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland schetst een somber beeld. Ook voor sociale huurwoningen is de woningmarkt krapper geworden. Er staan nu meer dan 100.000 mensen als woningzoekenden ingeschreven, die gemiddeld 6,9 jaar op een woning moeten wachten.

Gevarieerd wijkje op Locatie Northgo

Een gevarieerd wijkje met 63 woningen, verdeeld over appartementen, beneden- en bovenwoningen, studio’s en eengezinswoningen. Dat hebben de Noordwijkse Woningstichting, aannemer Van Rhijn Bouw en Stol Architecten voor ogen met de grond van het voormalig marktterrein en de gesloopte Northgohal in Noordwijk. De handtekeningen staan onder het bouwcontract, maar er moeten nog wel procedures worden doorlopen. Als daarbij geen vertraging ontstaat, begint de bouw in de eerste helft van volgend jaar.

Bedragen servicekosten per 1 juli aangepast

In de maandelijkse huurbetaling is in veel gevallen - naast de huur - ook een bedrag voor servicekosten opgenomen. Het gaat hier om een voorschot voor onder meer energiekosten, schoonmaak en water in algemene ruimten van appartementencomplexen, dat later wordt verrekend met de werkelijke kosten die zijn gemaakt. Door middel van periodieke aanpassing van de bijdrage wordt een fonds op het gewenste niveau gehouden om de (corporatie-brede) uitgaven te bekostigen. Hier leest u wat er per 1 juli gaat veranderen.

Sociale huur voor vreemde vogels

De jassen van de onderzoeksgroep gierzwaluwen zijn niet voor niks van een opvallende kleur. “Dat was in 1993, toen we begonnen, nog niet nodig. Maar dit is een andere tijd. Als je nu voor een huis staat te posten, komt er iemand naar buiten die denkt dat je naar de slaapkamer van zijn dochter staat te loeren. Of op de uitkijk staat voor inbrekers.”

Betaalbaar plan voor CO2-besparing

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) steunen, samen met 170 andere woningcorporaties, een betaalbaar plan voor extra CO2-besparing. Als de verhuurdersbelasting verdwijnt, kan dit bedrag worden gebruikt om de sociale woningvoorraad duurzamer te maken.

Nieuwe website Huren in Holland Rijnland

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland? Dan is de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in deze regio kunnen vinden. De stappen die daarvoor doorlopen moeten worden, zijn er duidelijk aangegeven. Daarnaast dalen de kosten voor inschrijving en jaarlijkse verlenging naar € 7,50.

Website Woningnet Holland Rijnland uit de lucht

De website van Woningnet Holland Rijnland - waar u kunt reageren op het aanbod van huurwoningen in deze regio - is vanaf maandag 18 maart uit de lucht. Dat is nodig om de verhuizing naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem - www.hureninhollandrijnland.nl - mogelijk te maken.

NWS, Stek en Vooruitgang werken fusievoornemen uit

Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen), Vooruitgang (Sassenheim) en de Noordwijkse Woningstichting. De bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

Nieuwe website voor huurwoningen in Holland Rijnland

De 17 corporaties, verenigd in Holland Rijnland Wonen, gaan eind maart 2019 over naar een nieuwe website: www.hureninhollandrijnland.nl. De leden van Holland Rijnland Wonen hebben gekozen voor het systeem van Zig, de grootste aanbieder van woonruimteverdeelsystemen in Nederland. ‘Hureninhollandrijnland’ wordt dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio straks kunnen vinden.

Plannen voor nieuwbouw versnellen

Versnellen van de nieuwbouwplannen. Het staat al twee jaar in de Prestatieafspraken die de Noordwijkse Woningstichting maakt met de gemeente en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, maar er kan ook echt werk van worden gemaakt. “Vooral in de gemeentelijke procedures en besluitvorming valt veel tijd te winnen”, zegt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter