Nieuws

Nieuwe website Huren in Holland Rijnland

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland? Dan is de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in deze regio kunnen vinden. De stappen die daarvoor doorlopen moeten worden, zijn er duidelijk aangegeven. Daarnaast dalen de kosten voor inschrijving en jaarlijkse verlenging naar € 7,50.

Website Woningnet Holland Rijnland uit de lucht

De website van Woningnet Holland Rijnland - waar u kunt reageren op het aanbod van huurwoningen in deze regio - is vanaf maandag 18 maart uit de lucht. Dat is nodig om de verhuizing naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem - www.hureninhollandrijnland.nl - mogelijk te maken.

NWS, Stek en Vooruitgang werken fusievoornemen uit

Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen), Vooruitgang (Sassenheim) en de Noordwijkse Woningstichting. De bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.

Nieuwe website voor huurwoningen in Holland Rijnland

De 17 corporaties, verenigd in Holland Rijnland Wonen, gaan eind maart 2019 over naar een nieuwe website: www.hureninhollandrijnland.nl. De leden van Holland Rijnland Wonen hebben gekozen voor het systeem van Zig, de grootste aanbieder van woonruimteverdeelsystemen in Nederland. ‘Hureninhollandrijnland’ wordt dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio straks kunnen vinden.

Plannen voor nieuwbouw versnellen

Versnellen van de nieuwbouwplannen. Het staat al twee jaar in de Prestatieafspraken die de Noordwijkse Woningstichting maakt met de gemeente en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, maar er kan ook echt werk van worden gemaakt. “Vooral in de gemeentelijke procedures en besluitvorming valt veel tijd te winnen”, zegt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS.

Huurdersbelasting inzetten voor duurzaamheid

Duurzaam en betaalbaar wonen. Dat is mogelijk door het geld van de huurdersbelasting in te zetten voor het energiezuinig maken van huurwoningen. De Noordwijkse woningcorporaties Sint Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) sluiten zich aan bij de oproep die klimaatorganisatie Urgenda en 170 woonstichtingen uit het hele land aan het kabinet doen.

NWS: zorgen over nieuwbouwplannen college

Een ‘Deltaplan voor sociale woningbouw’ aankondigen en tegelijk de belangrijkste woningbouwlocatie voor de komende jaren onder water zetten. Dat wakkert bij de Noordwijkse Woningstichting de vrees aan dat alle goede voornemens van dit gemeentebestuur de komende jaren niet verder komen dan vergader- en tekentafels. Dat schrijft directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS in een reactie op het coalitieakkoord, die deze week aan het nieuwe college en de fracties in de gemeenteraad is gestuurd.

Nieuwbouw versnellen en investeren in duurzaamheid

Het versnellen van de nieuwbouwplannen, fors investeren in duurzaamheid en het betaalbaar houden van de huren. Dat zijn de speerpunten in de Prestatieafspraken 2019-2022 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder hebben gezet.

‘Noordwijkse politiek, maak goede voornemens waar!’

Achter de schermen smeden NZLokaal, VVD, CDA en de Lijst Salman Noordwijk een nieuw Noordwijks college dat de komende vier jaar de fusiegemeente Noordwijk gaat besturen. Directeur-bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting heeft in een open brief een indringende boodschap voor de onderhandelaars: maak de beloften waar die tijdens de verkiezingscampagne zijn gedaan over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Noordwijk.

NWS teleurgesteld over fusiebesluit Padua

Slecht voor de sociale volkshuisvesting. Zo typeert directeur-bestuurder Willem van Duijn de stap van de Katwijkse woningcorporatie Dunavie en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) om een intentieovereenkomst te ondertekenen voor een mogelijk fusie. Het besluit werd vanmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Als gevolg van de op handen zijnde fusie komt Dunavie ‘eerder dan gepland met een bestuurswissel vanwege de naderende pensioendatum van directeur-bestuurder Alfred Busser’.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter