Nieuws

NWS: zorgen over nieuwbouwplannen college

Een ‘Deltaplan voor sociale woningbouw’ aankondigen en tegelijk de belangrijkste woningbouwlocatie voor de komende jaren onder water zetten. Dat wakkert bij de Noordwijkse Woningstichting de vrees aan dat alle goede voornemens van dit gemeentebestuur de komende jaren niet verder komen dan vergader- en tekentafels. Dat schrijft directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS in een reactie op het coalitieakkoord, die deze week aan het nieuwe college en de fracties in de gemeenteraad is gestuurd.

Nieuwbouw versnellen en investeren in duurzaamheid

Het versnellen van de nieuwbouwplannen, fors investeren in duurzaamheid en het betaalbaar houden van de huren. Dat zijn de speerpunten in de Prestatieafspraken 2019-2022 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder hebben gezet.

‘Noordwijkse politiek, maak goede voornemens waar!’

Achter de schermen smeden NZLokaal, VVD, CDA en de Lijst Salman Noordwijk een nieuw Noordwijks college dat de komende vier jaar de fusiegemeente Noordwijk gaat besturen. Directeur-bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting heeft in een open brief een indringende boodschap voor de onderhandelaars: maak de beloften waar die tijdens de verkiezingscampagne zijn gedaan over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Noordwijk.

NWS teleurgesteld over fusiebesluit Padua

Slecht voor de sociale volkshuisvesting. Zo typeert directeur-bestuurder Willem van Duijn de stap van de Katwijkse woningcorporatie Dunavie en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) om een intentieovereenkomst te ondertekenen voor een mogelijk fusie. Het besluit werd vanmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Als gevolg van de op handen zijnde fusie komt Dunavie ‘eerder dan gepland met een bestuurswissel vanwege de naderende pensioendatum van directeur-bestuurder Alfred Busser’.

Huurwoningen Rederijkersplein verdeeld

De sleuteloverdracht laat nog een kleine twee maanden op zich wachten, maar voor de nieuwe huurders van het complex Rederijkersplein was het donderdag toch al een spannend moment. In een bomvol centrum Het Trefpunt werden de veertig sociale huurappartementen door de Noordwijkse Woningstichting verdeeld. Na afloop veel blije gezichten van vooral Noordwijkse ouderen die een nieuwe zorggeschikte woning kunnen betrekken.

'Grond is er genoeg, ruimte is schaars'

In Space City Noordwijk is de ruimte schaars. Dat ervaart Léon Guijt elke dag aan den lijve. De ‘ruimteman’ van de Noordwijkse Woningstichting – officiële functie: adviseur vastgoedontwikkeling – heeft onder meer als taak om de nieuwbouwplannen van de NWS waar te maken. “Grondoppervlakte genoeg, maar niet om te bouwen”, zegt hij. En dat laatste is juist wat de woningcorporatie graag wil.

Lagerhuisdebat over sociale volkshuisvesting

‘Sociale volkshuisvesting’ is één van de grote verkiezingsthema’s voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Wat doen we aan de wachtlijsten? Waar gaan we bouwen en voor wie? En: hoe houden we wonen betaalbaar? De woningcorporaties Sint Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting organiseren op dinsdag 25 september een Lagerhuisdebat over dit thema.

Nieuwe hofjeswoningen in oude kern Noordwijk Binnen

Een bijzonder project op een mooie plek. In het hart van Noordwijk Binnen wordt een hofje gebouwd met 13 sociale huurwoningen. De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en aannemer Van Rhijn Bouw zetten gezamenlijk de schouders onder de herinrichting van een voormalig tuinbouwgebied aan de Albertus van Velsenstraat. Het plan omvat ook de bouw van 4 vrije sectorwoningen.

Inschrijven voor woningen Rederijkersplein

De oplevering laat nog een paar maanden op zich wachten, maar onze 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein in Noordwijk worden vanaf vandaag aangeboden via het regionale woningverdeelsysteem Woningnet. Het gaat om het eerste complex van de NWS dat gasloos en bijna-energieneutraal wordt gebouwd.

Fors investeren in duurzaam woningbezit

Naast het uitvoeren van ambitieuze nieuwbouwplannen staat de Noordwijkse Woningstichting de komende decennia voor nóg een grote opgave: het CO2-neutraal maken van haar woningbezit. Vanaf 2019 wil de corporatie hiervoor jaarlijks 1,5 miljoen euro uittrekken. Ook van de gemeente en de rijksoverheid zijn forse inspanningen nodig om dit doel te halen.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter