Nieuws

Werkwijze Stek/NWS ongewijzigd tot 1 juni

De mededelingen van de overheid op 6 mei 2020 over het Corona-virus betekenen voor Stek/NWS dat wij onze aangepaste manier van werken voortzetten. De aangepaste maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 1 juni. Wij bedanken u voor het begrip en medewerking de afgelopen weken. We moeten samen nog even volhouden.

Nieuwe voorzitter Klachtencommissie Wonen

De Klachtencommissie Wonen heeft een nieuwe voorzitter. Na 20 jaar klachtenbehandeling bij woningcorporaties nam eind 2019 de voorzitter van de KCW om statutaire redenen afscheid. De bestuurders van MeerWonen, Stek, Noordwijkse Woningstichting en Sint Antonius van Padua maken hiermee bekend dat een nieuwe voorzitter is benoemd: mw. mr. B. Boertje.

Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf

De mededelingen van de overheid op 21 april 2020 over Corona-virus betekent voor Stek dat wij onze aangepaste manier van werken voortzetten. De meeste maatregelen blijven van kracht tot 20 mei. Wij verzoeken u dringend de basisregels in acht te nemen: afstand houden, handen wassen, bezoek te beperken (maximaal 3 personen) en zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen samen krijgen we corona onder controle.


Maatwerk bij problemen huurverhoging

Stek/NWS hanteert de komende zomer een huurverhoging van 2,6%, net als voorgaande jaren wordt de inflatie gevolgd. "Voor de lagere inkomens betekent dat alleen een inflatiecorrectie, voor gestegen prijzen. Dat geldt voor ruim 80 procent van onze huurders", stelt Hans Al, bestuurder van Stek/NWS. "Onze aandacht gaat ook uit naar de mensen die nu het hardst worden getroffen door de coronacrisis. We kiezen voor maatwerk, niet voor een algemene maatregel.”

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Het Corona-virus raakt ons allemaal. Stek neemt maatregelen en u kunt zelf ook veel doen. Daarnaast vragen we iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, maar ook voor die van anderen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Extra aandacht voor huurders tijdens coronacrisis

De woningcorporaties in Holland Rijnland zetten, improviserend binnen de richtlijnen van kabinet en RIVM, veel van hun werk voort. Voor iedereen zijn dit onzekere tijden en niemand weet hoe lang deze situatie nog voortduurt. Ook na 28 april zal het niet zomaar over zijn, heeft premier Rutte onlangs nog aangegeven. Daarom nemen sociale verhuurders hun verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie. De gezondheid van ons allen staat nu voorop en binnen die context doen zij wat nodig is om de dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren.

Stek/NWS brengt een beetje lente in huis

Bij alle huurders die aan huis gekluisterd zitten, bezorgt Woonstichting Stek in de Bollenstreek deze en de komende dagen in totaal 11.600 bossen tulpen. Met inachtneming van de RIVM richtlijnen leggen medewerkers van de corporatie bloemen voor de deur.

Coronavirus: update 16 maart 2020

Tijdens deze coronacrisis blijven we onze huurders zo goed mogelijk van dienst. Daarnaast nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen. We hebben daarvoor een aantal aanvullende acties gedaan:

Bouwplan Northgo ongeschonden door inspraak

Goed nieuws voor ons bouwplan op de Locatie Northgo. Na de inspraaktermijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Dat betekent vrijwel zeker dat we voor de zomer kunnen beginnen met de bouw van deze 61 sociale huurwoningen, waar Noordwijk zo'n behoefte aan heeft.

Stek en NWS na fusie verder als Stek

Woonstichting Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan vanaf 15 februari 2020 verder als één woningcorporatie onder de naam Stek. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn akkoord met de juridische fusie. Met de eerdere samenvoeging van Stek en Vooruitgang (per 1 juli 2019) ontstaat met het aanschuiven van de NWS één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert.

Volg ons

Volg het nieuws ook op Facebook of op Twitter