Woonruimteverdeling

Woningtoewijzing in Noordwijk

De woningen van de Noordwijkse Woningstichting worden in regionaal verband aangeboden en toegewezen. Per 1 april 2014 hebben de woningcorporaties en gemeenten in de regio Holland Rijnland besloten om te komen tot één regionale woningmarkt. De aangesloten woningcorporaties – waaronder de NWS – verdelen hun vrijkomende sociale woningen in deze regio op een zelfde wijze.

De woningen worden aangeboden via het woonruimteverdeelsysteem Huren in Holland Rijnland. Neem bij vragen contact op met de NWS. Wij helpen u ook graag met de inschrijving.

Toewijzingsregels

Sociale huurwoningen worden toegewezen via Huren Holland Rijnland op basis van inschrijftijd. Een beperkt aantal woningen is gelabeld voor specifieke doelgroepen zoals starters, senioren of mensen met een medische indicatie. De toewijzing van sociale huurwoningen is aan strikte wettelijke richtlijnen gebonden. Met ingang van 2016 gelden nieuwe regels voor de verhouding tussen huurprijs en inkomen (zie ook de toelichting op Passend toewijzen). Zie verder onder het kopje Sociale Huur.

Wanneer een woning van de NWS het predicaat 'seniorenwoning' krijgt, wordt voor de huurder(s) een minimumleeftijd van 55 jaar gehanteerd en worden geen kinderen als vaste bewoners geaccepteerd. 

Voor de verhuur van geliberaliseerde woningen (vrije sector) gelden geen wettelijke regels. De NWS stelt wel inkomenseisen. Zie verder onder het kopje Vrije Sector.

Urgentieregeling

In de regio Holland Rijnland kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een urgentie. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met de Woonspecialisten van de NWS, telefoon 071 - 365 11 00.

Lokaal Maatwerk

Om de doorstroming binnen de beperkte voorraad sociale huurwoningen in Noordwijk op gang te brengen, loopt er momenteel een proef met “Lokaal Maatwerk”. Bij een geselecteerd  aantal vrijkomende woningen, krijgen huurders van de NWS voorrang. Als huurders bereid zijn binnen de gemeente te verhuizen, komen naar verwachting meer (eengezins-)woningen vrij binnen de voorraad van de NWS voor Noordwijkse woningzoekenden.

De NWS selecteert een aantal woningen dat voor Lokaal Maatwerk in aanmerking komt.  Dit zijn met name seniorenwoningen/appartementen (met lift) en eengezinswoningen. Deze woningen worden, net als de overige huurwoningen, aangeboden via Huren in Holland Rijnland en krijgen daarbij het predicaat Lokaal Maatwerk. De huurder  van de NWS die aan de toewijzingsvoorwaarden voldoet én de langste inschrijfduur heeft,  krijgt de mogelijkheid de woning als eerste te accepteren. 

Bij deze proef is de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk betrokken. De gemeente Noordwijk en de NWS hopen met Lokaal Maatwerk een “verhuisketen” op gang te brengen, waarvan uiteindelijk starters ook profiteren. 

Laatst gewijzigd: 11-04-2019

Bekijk alle woningen

De woningen van de Noordwijkse Woningstichting worden in regionaal verband aangeboden en toegewezen.