Sociale huur

Inkomensregels

Voor de toewijzing van sociale huurwoningen (subsidiabele huurprijs lager dan € 710,68 per maand) gelden strikte wettelijke regels. Corporaties mogen deze alleen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot maximaal € 36.165*. Is uw inkomen hoger, dan komt u dus niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

M.i.v. 2016 gelden daarnaast nieuwe richtlijnen op het gebied van ‘passend toewijzen’. Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 592,55* (bij één of twee personen); of € 635,05* (bij 3 of meer personen). Om de slaagkans van de lage inkomensgroepen te verbeteren, krijgen zij voorrang wanneer er een goedkope woning beschikbaar komt.

* Prijspeil 1 januari 2017

Inkomensverklaring

Voor de toewijzing van een sociale huurwoning wordt gekeken naar het belastbaar jaarinkomen van het hele huishouden. Dus van u, uw partner en huisgenoten. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Inwonende kinderen vanaf 23 jaar tellen wel mee voor de hoogte van de huurtoeslag. Dit geldt ook voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen, gaat elk jaar een beetje omhoog. In 2017 zijn de grenzen:

  • € 22.200 voor alleenstaanden.
  • € 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
  • € 30.175 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.

Het maximum aan spaargeld - of ander eigen vermogen - om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, is € 25.000 per persoon. 

Uw inkomen wordt gecontroleerd aan de hand van gegevens van de belasting (IBRI- verklaring) op het moment dat een woning wordt toegewezen.

Een IBRI-verklaring is verplicht. U kunt deze verklaring gratis aanvragen bij de Belastingdienst onder opgave van uw BSN-nummer. Bel hiervoor gratis met 0800 - 0543. Na de aanvraag wordt de verklaring binnen vijf werkdagen toegezonden.

Vrije sector woning

Komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning? Bekijk de vrije sector huurwoningen.

Laatst gewijzigd: 22-12-2016