Sociale huur

Inkomensregels

Voor de toewijzing van sociale huurwoningen (subsidiabele huurprijs lager dan € 720,42 per maand) gelden strikte wettelijke regels. Corporaties mogen deze alleen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot maximaal € 38.035*. Is uw inkomen hoger, dan komt u dus niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

M.i.v. 2016 gelden daarnaast nieuwe richtlijnen op het gebied van ‘passend toewijzen’. Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 607,46* (bij één of twee personen); of € 651,03* (bij 3 of meer personen). Om de slaagkans van de lage inkomensgroepen te verbeteren, krijgen zij voorrang wanneer er een goedkope woning beschikbaar komt.

Maximale huurgrens voor jongeren tot 23 jaar is € 424,44

* Prijspeil 1 januari 2019

Inkomensverklaring

Voor de toewijzing van een sociale huurwoning wordt gekeken naar het belastbaar jaarinkomen van het hele huishouden. Dus van u, uw partner en huisgenoten. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Inwonende kinderen vanaf 23 jaar tellen wel mee voor de hoogte van de huurtoeslag.

Dit geldt ook voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Maximale jaarinkomen

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen, gaat elk jaar iets omhoog. In 2019 zijn de grenzen:

  • € 22.700 voor alleenstaanden.
  • € 22.675 voor alleenstaanden ouder dan de AOW-leeftijd*
  • € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens
  • € 30.800 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd**

*De leeftijd op 1-1-2019 is bepalend of er sprake is van 1 persoons ouderenhuishouden AOW-leeftijd.

**Zodra 1 van de leden van het huishouden op 1-1-2019 de AOW-leeftijd heeft, is er sprake van een meerpersoonsouderenhuishouden!

De AOW-leeftijd is op 1-1-2019 bereikt wanneer een persoon is geboren vóór 1 april 1953

Maximaal vermogen

Het maximum aan spaargeld - of ander eigen vermogen - om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, is € 30.000 per persoon.

Toetsen van uw inkomen bij toewijzing woning

Uw inkomen wordt gecontroleerd aan de hand van de ‘Inkomensverklaring van de Belastingdienst’ op het moment dat een woning aan u wordt toegewezen.

Een ‘Inkomensverklaring van de Belastingdienst’ is verplicht. U kunt deze verklaring gratis aanvragen bij de Belastingdienst onder opgave van uw BSN-nummer. Bel hiervoor gratis met 0800 - 0543. Na de aanvraag wordt de verklaring binnen vijf werkdagen toegezonden.

Echter de NWS hanteert strikte regels en accepteert geen vooraf gedownloade versies meer. U kunt uw DigiD inloggegevens meennemen naar het intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u de gelegenheid om het formulier te downloaden.

Vrije sector huurwoningen

Komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning omdat uw (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen hoger is dan € 38.035? Dan komt u in aanmerking voor een vrije sector huurwoning.

Bekijk het aanbod van vrije sector huurwoningen op deze site of op Huren in Holland Rijnland onder vrijesectorhuur.

Laatst gewijzigd: 11-04-2019