Wie betaalt wat?

In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als verhuurder is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en het onderhoud aan de buitenkant van de woning. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het klein onderhoud, met name aan de binnenkant van de woning.

U kunt uw onderhoudsverplichting grotendeels afkopen, door bij de NWS een service abonnement af te sluiten. Voor slechts € 2,80 per maand (prijspeil 2018) nemen wij taken van u over. In de brochure Wie betaalt wat? kunt u nalezen welke kosten voor rekening van de NWS komen, welke kosten voor de huurder zijn en wat er onder het service abonnement valt. Als u geen service abonnement heeft afgesloten dan komen deze werkzaamheden dus voor uw rekening.

Uitzondering

Bij onderstaande spelregels geldt één belangrijke uitzondering: als onderhouds- en reparatiewerkzaamheden een gevolg zijn van onachtzaamheid, nalatigheid of opzet komen deze altijd voor rekening van de huurder.

Laatst gewijzigd: 23-04-2018

Wie betaalt wat?