Planmatig onderhoud

Klein onderhoud

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparaties in uw woning. U kunt daarbij denken aan het repareren en vervangen van kraanleertjes, schakelaars, wandcontactdozen en het onderhouden en vernieuwen van kranen. Indien u dergelijke kleine reparaties liever door de NWS wilt laten uitvoeren bieden wij u de mogelijkheid van een serviceabonnement. Klik in de linkerkolom op Serviceabonnement voor meer informatie.

Aanpassingen aan uw woning

Wilt u zelf iets aan de woning veranderen? Vraag dat altijd eerst aan bij de NWS en laat u daarbij informeren over de regels. 
Kies in de linkerkolom voor 'Zelf klussen' en lees meer over het hoe en wat.

Planmatig onderhoud

Onder planmatig onderhoud verstaan we de zogenaamde grote onderhoudswerkzaamheden zoals: vervangen van daken, vervangen van schuttingen, kozijnen, et cetera. Dit gebeurt meestal per blok woningen of bij vertrek van een huurder. Door planmatig woningen te onderhouden blijven deze bouwtechnisch goed in orde. De NWS licht u tijdig schriftelijk in wanneer er planmatig onderhoud aan uw woning gaat plaatsvinden.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 06-08-2018