Glasverzekering

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Noordwijkse Woningstichting een collectieve glasverzekering via verzekeringsmaatschappij AON.

Wat is er verzekerd?

De collectieve glasverzekering biedt een ruime dekking: al het glas dat bij de woning hoort is verzekerd. Voor alle duidelijkheid: het glas van uw inboedel (zoals lampen en serviesgoed) valt niet onder deze collectieve glasverzekering; dit hoort bij de inboedelverzekering.
Let op: glasschade aangebracht door uzelf is uiteraard niet meeverzekerd.

Hoe hoog is de premie?

De premie voor de nieuwe collectieve glasverzekering is voor alle huurders gelijk en bedraagt € 1,25 per woning per maand (prijspeil 2013). De premie wordt door de NWS geïnd via de servicekosten. In dit geval gaat het om een niet-verrekenbare component. Eens per jaar wordt in de onderhandeling met de verzekeraar de hoogte van de premie opnieuw bepaald.

Voorwaarden glasverzekering

U kunt de voorwaarden van deze glasverzekering hier downloaden.  

Aanmelden

Heeft u nog geen glasverzekering? Vul het formulier Aanmelding glasverzekering in en breng het of stuur het op naar de NWS.

Laatst gewijzigd: 29-06-2018