Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Sinds enkele jaren hebben de woningcorporaties geen rol meer in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek voert deze taken namens de gemeente Noordwijk uit en heeft de brochure WMO 2015 uitgebracht. Hierin kunt u algemene informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de voorzieningen lezen. 

Lokaal Loket Noordwijk

Als u een beroep wilt doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kunt u daarvoor terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk.

Lokaal Loket Noordwijk (gevestigd in het gemeentehuis)
Voorstraat 42
2201 HW  Noordwijk
T (071) 361 7600
F (071) 362 0021
E lokaalloket@noordwijk.nl

Aanpassing woning

De Noordwijkse Woningstichting heeft een beperkt aantal goede toegankelijke, aanpasbare of aangepaste woningen voor ouderen en minder validen. Als het noodzakelijk is om uw huidige woning aan te passen, dan moet u dit aanvragen bij het Lokaal Loket Noordwijk. Uw woning mag echter nooit aangepast worden zonder schriftelijke toestemming van de Noordwijkse Woningstichting. Hoe u aan deze toestemming komt, kunt u lezen bij Zelf klussen. Daar vindt u ook het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Laatst gewijzigd: 13-12-2018