Schoon, heel, veilig

Wonen naast, onder of boven elkaar betekent dat men rekening met elkaar dient te houden. Om overlast te vermijden geldt een aantal afspraken.

  • Het is voor iedere bewoner prettig als de gemeenschappelijke ruimtes in het woongebouw schoon en veilig blijven. Als huurder hoort u dan ook uw bijdrage te leveren aan het schoonhouden van het portiek en de bergingsgangen. Mocht u zelf enige vervuiling in de gemeenschappelijke ruimte of rond het complex veroorzaken ruim het dan gelijk even op. Dat geldt natuurlijk ook voor vervuiling die uw huisdier zou kunnen veroorzaken. 
  • Laat de algemene toegangsdeuren niet open staan. Open ze als er wordt aangebeld uitsluitend voor uw eigen bezoek.
  • Als huurder bent u natuurlijk ook verantwoordelijk voor uw gasten. U dient uw bezoekers te wijzen op de afspraken die in het gebouw gelden en en er op toe te zien dat zij zich daaraan houden.
Laatst gewijzigd: 13-10-2015