Geluid en overlast

Voorkom ergernis

Dicht opeen wonen brengt onvermijdelijk met zich mee dat men de gebruikelijke leefgeluiden van elkaar hoort. Sommige geluiden kunnen echter groter ongemak of zelfs overlast veroorzaken. Een paar voorbeelden: luide muziek, een hond die als de baas van huis is vaak blaft, of boren en timmeren op tijdstippen die daar niet voor bestemd zijn.

Wat te doen bij overlast?

Contact opnemen met de buren

Als u ongemak of overlast ervaart, bespreek dat dan eerst met uw buren. Lukt het niet om in onderling overleg een oplossing te vinden dan kunt u verschillende andere stappen ondernemen:

Contact opnemen met de NWS

U kunt een afspraak maken om de situatie in een persoonlijk gesprek met een medewerker van de NWS te bespreken. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 071 – 365 11 00 of via e-mail: info@noordwijkse-woningstichting.nl.
Om een overlastmelding in behandeling te kunnen nemen dient deze altijd schriftelijk te worden ingediend. Dit kan door middel van een volledig ingevuld ‘Meldingsformulier overlast’. U kunt het formulier ook ophalen of aanvragen bij de NWS.
Na ontvangst van uw melding zullen wij in nader overleg met u de volgende stappen bespreken. Voorwaarde voor het ondernemen van volgende stappen is wel dat u eerst zelf contact hebt gezocht met diegene waarvan u de overlast ervaart.

Bemiddeling

De NWS kan soms bemiddelen in een conflict tussen buren. Na ontvangst van uw melding kan de NWS contact met u en uw buren opnemen om zo’n bemiddelingsgesprek te organiseren. Daarbij zal een vertegenwoordiger van de NWS, en in veel gevallen één van de wijkagenten van de Politie Hollands Midden, als bemiddelaar optreden. Tijdens zo’n gesprek kunnen eventueel goede afspraken worden gemaakt.

Contact opnemen met het Meldpunt Zorg- en Overlast

Bent u erg bezorgd over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw woonomgeving? Of zorgt iemand voor veel overlast? Gaat het om mensen waarvan u denkt dat zij wel zorg of hulp nodig zouden kunnen hebben maar daar zelf niet om kunnen of willen vragen? En vraagt u zich af of die hulp nu wel geboden wordt?  Meld dit bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. U kunt uw zorg om iemand telefonisch melden via telefoonnummer 088 - 308 36 20. Dit kan op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.  Via de website van de GGD kunt u dagelijks een aanmelding doen.

Contact opnemen met de politie

Bij acute overlast kunt u altijd direct contact opnemen met de politie. Bij geconstateerde overtredingen of strafbare feiten is dit ook het adres om te benaderen. De politie Hollands Midden is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 8844. Via dit nummer kunt u ook contact opnemen met de wijkagenten. Die zijn tevens direct bereikbaar op het politiebureau tijdens hun spreekuren: maandag van 10.00 - 12.00 uur en woensdag van 19.00 - 21.00 uur.

Wat kan NWS wel en niet doen bij blijvende en ernstige overlast?

De NWS is niet gerechtigd eigenmachtig een huurovereenkomst te ontbinden.
Indien er sprake is van voortdurende en ernstige overlast kan de NWS bij voldoende bewijs en meldingen de rechter vragen om de huurovereenkomst met desbetreffende huurder te laten ontbinden.

Laatst gewijzigd: 31-01-2017

Tips voor een goed gesprek

Als u ongemak of overlast ervaart, bespreek dat dan eerst met uw buren. Doe dat niet als u boos of geërgerd bent, maar zoek er een goed tijdstip voor uit.

  1. Vraag altijd eerst of het gesprek gelegen komt of maak een afspraak.
  2. Ga niet praten als u boos of geïrriteerd bent, dat werkt vaak averechts.
  3. Blijf kalm en laat u niet meeslepen als uw buren boos worden. Als u kalm blijft is de kans groot dat zij tijdens het gesprek bijdraaien en kalmeren.
  4. Informeer of uw buren ook ongemak of overlast van u ervaren.
  5. Zoek samen naar oplossingen en probeer duidelijke afspraken te maken, waardoor overlast in de toekomst voorkomen kan worden.