Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is ontstaan in 1997. De SHN is toen samengesteld uit de reeds bestaande huurdersvertegenwoordigingen van het voormalige Gemeentelijk Woningbedrijf en de Noordwijkse Woningbouwvereniging.
Het doel van de SHN is het behartigen van de belangen van alle huurders van de NWS, in de meest ruime zin van het woord. De SHN is betrokken bij zaken als:

  • huurverhogingen;
  • dienstverlening;
  • nieuwbouwplannen;
  • renovaties;
  • woningverbeteringen;
  • omgevingsverbeteringen;
  • service-overeenkomsten;
  • advisering door energiecoach.

De SHN is samengesteld uit zoveel mogelijk wijkvertegenwoordigers. De SHN heeft altijd behoefte aan wijkvertegenwoordigers. Mocht u geïnteresseerd zijn in een positie als wijkvertegenwoordiger, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaat@shn-online.nl.

Het bestuur van de SHN vergadert periodiek. Indien nodig worden onderwerpen geagendeerd voor het periodiek overleg van het bestuur van de SHN met het management van de NWS. 

Meer informatie over de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN)

Contact:
Telefoon: 071 – 361 61 96 (mevrouw R. Duijndam, secretaris SHN)
E-mail: secretariaat@shn-online.nl
Website: www.shn-online.nl
Postadres:
Postbus 1022
2200 BA NOORDWIJK

Bezoekadres:
DPO-gebouw, eerste verdieping
Hoogwakersbosstraat 12
2202 SP NOORDWIJK

Afspraak:
Het is mogelijk om een afspraak te maken met vertegenwoordigers van de SHN. U kunt daarvoor contact opnemen via het secretariaat 071 – 361 61 96 of een e-mail sturen naar secretariaat@shn-online.nl.

Laatst gewijzigd: 09-07-2018