Huurdersbelangen

De huurders zijn de belangrijkste doelgroep voor de NWS. Het werk van de NWS is erop gericht om mensen die niet zelfstandig in Noordwijk een woning kunnen bemachtigen te voorzien van goede en betaalbare huisvesting. Een goede belangenbehartiging van de huurders richting de NWS speelt daarbij een belangrijke rol.

Binnen Noordwijk worden de belangen van de huurders behartigd door de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) en door Bewonerscommissies. Verder werkt de Klachtencommissie voor diverse corporaties in de regio. Op landelijk niveau neemt de Woonbond die taak voor haar rekening.

Direct naar:

 

 

Laatst gewijzigd: 14-06-2019

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Meer informatie?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de NWS op 071 3651100 of stuur ons een e-mail.