Hoe opzeggen?

U kunt de huur op drie manieren opzeggen:

1. Huuropzeggingsformulier

U downloadt het huuropzeggingsformulier en stuurt dat ingevuld op naar:

Noordwijkse Woningstichting
Van Panhuysstraat 16
2203 JR NOORDWIJK
of
Postbus 219
2200 AE NOORDWIJK

2. Per brief

U stuurt een brief naar de NWS met daarin de volgende gegevens:

  • de datum waarop u uw huurovereenkomst wilt beëindigen;
  • uw huidige en toekomstige adres plus het telefoonnummer waarop u voor en na de verhuizing bereikbaar bent;
  • als uw bankrekeningnummer wijzigt vermeld dit dan ook;
  • geef ook in uw brief aan of u uw medewerking verleent aan bezichtiging van uw woning voor eventuele kandidaat huurders.

3. Aan de balie

U komt naar ons kantoor, Van Panhuysstraat 16, en vult aan de balie een huuropzeggingsformulier in.

 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is minimaal één maand. Deze opzegtermijn gaat in op de werkdag waarop de NWS uw opzegging ontvangt. U mag zelf bepalen op welke datum u de huurovereenkomst opzegt, zolang het maar een werkdag is. De laatste huurdatum mag dus niet in het weekend of op een feestdag vallen.

U mag natuurlijk ook langer dan een maand van te voren uw huurovereenkomst opzeggen. De NWS heeft dan meer tijd om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden. Het kan namelijk enkele weken duren voor de volgende kandidaat bekend is. Voordeel voor u is dat eventuele overname van roerende goederen in uw woning geregeld kan worden met een volgende huurder.

Bevestiging van de huuropzegging

Nadat de huuropzegging door de NWS ontvangen is, ontvangt u een brief waarin wordt bevestigd dat uw brief of formulier is ontvangen. In deze brief staat ook de datum waarop uw huur afloopt en wanneer een wijkopzichter van de Noordwijkse Woningstichting langskomt voor een voorinspectie en eindinspectie. De schriftelijke beëindiging van de huurovereenkomst is voor beide partijen bindend.

Laatst gewijzigd: 09-11-2015