Servicekosten

In de huurovereenkomst staat precies aangegeven voor welke leveringen en diensten u servicekosten betaalt. Deze servicekosten betaalt u in de vorm van een maandelijks voorschot, dat opgeteld wordt bij de kale huur. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten, op basis waarvan de verrekening plaatsvindt. 

Voor vragen over uw afrekening servicekosten kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen van de NWS, telefoon 071 - 365 11 00.

Niet-verrekenbare bijkomende kosten

Eveneens staat in het huurcontract beschreven welke leveringen en diensten u maandelijks bij vooruitbetaling moet voldoen. Deze kosten zijn niet verrekenbaar. Het gaat hier bijvoorbeeld om een glasverzekering. Per jaar wordt vastgesteld of de tarieven van deze diensten en leveringen gewijzigd moeten worden.

 

Laatst gewijzigd: 08-08-2017