Huurachterstand

U bent verplicht om de huur voor de 1e van elke maand te betalen. Dit staat duidelijk in de huurovereenkomst. Doet u dit niet, dan komt u uw verplichting niet na en bent u in gebreke. U krijgt een huurachterstand. 

Contact

Wij adviseren u om bij betalingsproblemen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. U kunt met de betreffende Woonspecialist uw situatie bespreken. Zij kan u adviseren en eventueel doorverwijzen naar schulddienstverlening.

Samenwerking

De NWS heeft samenwerking met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek en het Meldpunt Zorg en Overlast. Als de Woonspecialist de indruk heeft dat er sprake is van een zorgelijke situatie kan zij een aanmelding doen bij beide partijen. Dit laten wij u schriftelijk weten.
Op de website van de ISD vindt u een brochure met meer informatie over schulddienstverlening. 

Betalingsregeling

Wij kunnen samen met u een betalingsregeling treffen. Hier berekenen wij geen extra kosten voor. Voorwaarde voor een betalingsregeling is wel dat de regeling niet langer dan zes maanden mag duren. Er mag per jaar maar één keer een betalingsregeling getroffen worden.

Betaling

Mocht u de huurachterstand willen betalen, dan kunt u gebruik maken van ons rekeningnummer NL55 BNGH 0285 0701 42 bij de Bank Nederlandse Gemeenten, onder vermelding van adres en de maand waarop de betaling van de huur betrekking heeft. Geeft u niet duidelijk aan om welke maand(en) het gaat, dan zullen wij de vordering boeken op de lopende huur.

Betalingsherinnering

Wij zullen u na acht kalenderdagen een herinneringsbrief sturen. Hierin verzoeken wij u vriendelijk om de huur alsnog te betalen. Krijgen wij hierop geen betaling binnen dan krijgt u een 1e aanmaning en vervolgens een 2e aanmaning als u niet betaalt.

Deurwaarder

Als u niet reageert op onze brieven, dan geven wij uw betalingsachterstand uit handen aan de deurwaarder. De deurwaarder zal u een brief sturen om de betalingsachterstand te voldoen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Doet u dit niet dan komen er incassokosten bij. De deurwaarder zal meerdere pogingen ondernemen om in contact te komen met u om de betalingsachterstand te betalen.

Dagvaarding

Mocht het de deurwaarder na alle pogingen niet lukken om de betalingsachterstand te incasseren, dan zal hij in opdracht van de NWS een gerechtelijke procedure starten. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de NWS aan de kantonrechter vraagt om het huurcontract op te zeggen. U moet dan uit de woning. De hoge kosten van deze procedure komen voor uw eigen rekening.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat u zonder belemmering uw verhaal bij ons kunt doen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de informatie die u ons geeft.

 

 

Laatst gewijzigd: 30-11-2015