Coronanieuws

Werkwijze Stek/NWS ongewijzigd tot 1 juni  

De mededelingen van de overheid op 6 mei 2020 over het Corona-virus betekenen voor Stek/NWS dat wij onze aangepaste manier van werken voortzetten. De aangepaste maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 1 juni. Wij bedanken u voor het begrip en medewerking de afgelopen weken. We moeten samen nog even volhouden.

Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf

De mededelingen van de overheid op 21 april 2020 over Corona-virus betekent voor Stek dat wij onze aangepaste manier van werken voortzetten. De meeste maatregelen blijven van kracht tot 20 mei. Wij verzoeken u dringend de basisregels in acht te nemen: afstand houden, handen wassen, bezoek te beperken (maximaal 3 personen) en zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Het Corona-virus raakt ons allemaal. Stek neemt maatregelen en u kunt zelf ook veel doen. Daarnaast vragen we iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, maar ook voor die van anderen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Extra aandacht voor huurder tijdens coronacrisis

De woningcorporaties in Holland Rijnland zetten, improviserend binnen de richtlijnen van kabinet en RIVM, veel van hun werk voort. Voor iedereen zijn dit onzekere tijden en niemand weet hoe lang deze situatie nog voortduurt. Ook na 28 april zal het niet zomaar over zijn, heeft premier Rutte onlangs nog aangegeven. Daarom nemen sociale verhuurders hun verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie. De gezondheid van ons allen staat nu voorop en binnen die context doen zij wat nodig is om de dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren.

Coronavirus, aangepaste werkwijze bij NWS

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen zich snel op. De overheid kondigt regelmatig extra maatregelen af om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij nemen, waar wij kunnen, onze verantwoordelijkheid om verspreiding te beperken. Dat heeft gevolgen voor onze werkwijze.