Nieuws

Corporaties bouwen in 2018 zo’n 32.000 sociale huurwoningen

De grote vraag naar betaalbare sociale huurwoningen noodzaakt woningcorporaties tot een ambitieus bouwprogramma: in 2018 komen er in Nederland naar schatting 32.000 van deze woningen bij. Ook de NWS levert daaraan een bijdrage, met in elk geval nieuwbouw aan het Rederijkersplein en (zo goed als zeker) de bebouwing van locatie Northgo. En er staan nog meer pannetjes op het vuur.

NWS zet in op sociaal huurbeleid

Een ambitieus programma voor betaalbare nieuwbouw, gelijke slaagkansen voor verschillende groepen woningzoekenden en gematigde huurverhogingen. Dat zijn de contouren van het huurbeleid dat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) in overleg met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) heeft gemaakt.

Nieuwe NWS Magazine nu ook online te lezen

De meeste huurders kregen hem al op papier in de brievenbus, maar het nieuwe NWS Magazine is nu ook online te lezen. Onze - ook letterlijk - jongste lichting medewerkers siert de omslag, maar achter Marije en Daan vindt u artikelen over onder meer nieuwe woonvormen, vertrekkende commissarissen, ons onderhoudsbeleid en de jaarcijfers van 2016.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen