Veertig zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein

Met een nieuw uitgewerkt plan voor het Rederijkersplein hervat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) haar bouwprogramma. Op een deel van de huidige dierenwei tegenover de winkelstrip komen veertig zorggeschikte appartementen in een energieneutraal complex. Het ontwerp is inmiddels voorgelegd aan de gemeente. Als alle procedures zijn doorlopen, hoopt de NWS begin 2018 met de uitvoering te beginnen.

Team duurzaamheid van de NWS geeft zelf het goede voorbeeld

Of ze zelf iets hebben met energiebesparing? Sjouke Dijkstra en Gerrit van Duijvenvoorde van het bedrijfsbureau van de NWS kijken elkaar veelbetekenend aan. ,,Het is voor ons een sport om de meter zo laag mogelijk te houden’’, zegt Dijkstra.

Bod Noordwijkse Woningstichting voor prestatieafspraken

Beginnen met de bouw aan het Rederijkersplein en het ontwikkelen van plannen voor de locaties Offem-Zuid, Wantveld en de huidige plek van de Northgohal. Die concrete doelen stelt de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zich voor 2017. De corporatie wil voortvarend werken aan de uitbreiding van haar bezit en de bestaande woningvoorraad betaalbaar en bereikbaar houden voor een zo breed mogelijke groep woningzoekenden.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen