NWS verlaagt huur vrijkomende woningen

Om haar bezit betaalbaar en bereikbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep woningzoekenden, verlaagt de Noordwijkse Woningstichting de huurprijs van een groot aantal vrijkomende huizen. In totaal 1465 woningen krijgen op termijn een streefhuur tot aan de hoogste grens van de huurtoeslag (628 euro) en ruim 71 procent (1045 woningen) daarvan valt straks zelfs onder de laagste grens van 586 euro. De corporatie wil haar voorraad sociale huurwoningen de komende jaren ook flink vergroten: van de huidige 2068 tot 2650 in het jaar 2030.

Huurders tevreden over NWS

De huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zijn tevreden over de dienstverlening van de corporatie. Ze beoordelen de service met een gemiddelde score van 7,6. Dit heeft de onafhankelijke Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) vastgesteld na onderzoek. De NWS mag daarom het KWH-Huurlabel, een kwaliteitslabel voor woningcorporaties, ook de komende twee jaar voeren.

NWS ontziet laagste inkomens

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) laat ook dit jaar de huren minder stijgen dan wettelijk is toegestaan. Vooral de laagste inkomens worden ontzien. Voor de middeninkomens is er een beperkte korting op de huurverhoging.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen