Nieuws

NWS: zorgen over nieuwbouwplannen college

Een ‘Deltaplan voor sociale woningbouw’ aankondigen en tegelijk de belangrijkste woningbouwlocatie voor de komende jaren onder water zetten. Dat wakkert bij de Noordwijkse Woningstichting de vrees aan dat alle goede voornemens van dit gemeentebestuur de komende jaren niet verder komen dan vergader- en tekentafels. Dat schrijft directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS in een reactie op het coalitieakkoord, die deze week aan het nieuwe college en de fracties in de gemeenteraad is gestuurd.

Nieuwbouw versnellen en investeren in duurzaamheid

Het versnellen van de nieuwbouwplannen, fors investeren in duurzaamheid en het betaalbaar houden van de huren. Dat zijn de speerpunten in de Prestatieafspraken 2019-2022 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder hebben gezet.

‘Noordwijkse politiek, maak goede voornemens waar!’

Achter de schermen smeden NZLokaal, VVD, CDA en de Lijst Salman Noordwijk een nieuw Noordwijks college dat de komende vier jaar de fusiegemeente Noordwijk gaat besturen. Directeur-bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting heeft in een open brief een indringende boodschap voor de onderhandelaars: maak de beloften waar die tijdens de verkiezingscampagne zijn gedaan over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Noordwijk.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen