Bod Noordwijkse Woningstichting voor prestatieafspraken

Beginnen met de bouw aan het Rederijkersplein en het ontwikkelen van plannen voor de locaties Offem-Zuid, Wantveld en de huidige plek van de Northgohal. Die concrete doelen stelt de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zich voor 2017. De corporatie wil voortvarend werken aan de uitbreiding van haar bezit en de bestaande woningvoorraad betaalbaar en bereikbaar houden voor een zo breed mogelijke groep woningzoekenden.

‘Niet alleen méér, maar ook andere sociale huurwoningen’

Ambitieus, maar realistisch. Zo noemt directeur/bestuurder Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) de plannen om tot 2030 zo’n duizend sociale huurwoningen in de badplaats te bouwen. Er is niet alleen een groot tekort aan goedkope huizen, er dreigt ook een groeiende kloof tussen wat woningzoekenden willen en wat er in Noordwijk beschikbaar is. De NWS wil daarom niet alleen méér, maar ook andere type woningen bouwen.

Proef met ‘Lokaal Maatwerk’ moet Noordwijkse huurders in beweging krijgen

Om de doorstroming binnen de beperkte voorraad sociale huurwoningen in Noordwijk op gang te brengen, wordt een gedeelte van de vrijkomende sociale huurhuizen met voorrang toegewezen aan huurders van de Noordwijkse Woningstichting (NWS). De gemeente Noordwijk en de NWS hopen hiermee een ‘verhuisketen’ op gang te brengen, waarvan uiteindelijk starters op de woningmarkt profiteren.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen