Nieuws

Stikstof en vleermuizen vertragen ook renovatie

Behalve nieuwbouw- hebben ook renovatieprojecten van de Noordwijkse Woningstichting hinder van de stikstofproblematiek. Maar voor het afgeven van de benodigde vergunningen voor de grote opknapbeurt van 32 woningen van het complex ‘Kruidhof’ is er nog een ander obstakel: de natuurwetgeving. Ook onderzoeken om vast te stellen dat er geen vleermuizen of gierzwaluwen onder de daken nestelen, leveren extra vertraging op. Dat kregen de bewoners begin oktober te horen tijdens een informatieavond in het kantoor van de NWS.

‘Vaart maken met aanleg Northgo-wijkje’

De problemen met de uitstoot van stikstof hebben grote gevolgen voor bouwprojecten in ons land. Ook de Noordwijkse Woningstichting heeft daarmee te maken. Toch denken de woningcorporatie en aannemer Van Rhijn binnen afzienbare tijd te kunnen beginnen met de aanleg van het wijkje op het voormalige marktterrein, de locatie Northgo. “Bouwen zonder uitstoot van stikstof is mogelijk”, zegt Léon Guijt, adviseur vastgoed van de NWS.

Aanvragen voor advies, zienswijze en instemming fusie

De fusiegesprekken tussen de Noordwijkse Woningstichting en woonstichting Stek/Vooruitgang zijn inmiddels zover gevorderd dat de aanvragen voor advies, instemming en een zienswijze naar respectievelijk de ondernemingsraden, de huurdersbelangenverenigingen en de gemeenten zijn gestuurd. De Woningwet geeft huurders van andere gebouwen dan woningen (zorgvastgoed, bedrijfsvastgoed, garages, parkeerplaatsen, en meer) ook het recht om hun mening over een fusie te geven.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen