Nieuws

NWS blij met uitkomsten visitatierapport

De Noordwijkse Woningstichting timmert aan de weg, is weer zichtbaar in de lokale samenleving en heeft zich als organisatie verder ontwikkeld. Tot die conclusie komt een onafhankelijke visitatiecommissie bij een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van de NWS.

Even voorstellen: seniorenmakelaar Dineke van der Wolf

Voor de huurders van de Noordwijkse Woningstichting is zij een vertrouwd gezicht, maar haar functie is nieuw. Als ‘seniorenmakelaar’ helpt Dineke van der Wolf sinds 1 januari van dit jaar mensen vanaf 55 jaar bij het verwezenlijken van hun woonwensen. “Huurders zijn vaak verknocht aan hun huis of hun buurtje. Maar als de kinderen zijn uitgevlogen en de jaren beginnen te tellen, is de eengezinswoning niet altijd het geschikte huis om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen.”

Jaarverslag 2017 van de NWS nu online

Ons jaarverslag is meer dan voer voor accountants en de Raad van Commissarissen. Voor wie belangstelling heeft voor de sociale volkshuisvesting in Noordwijk en het reilen en zeilen van de Noordwijkse Woningstichting, beleeft er vele uren leesplezier aan.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen