Nieuws

Eenzaamheid voor woningcorporaties belangrijk thema

De verwarde vrouw die wel erg vaak naar kantoor belt over kleine ongemakken in haar woning. De alleenstaande man bij wie de vaat en het huisvuil zich opstapelen in de keuken. Gordijnen die al wekenlang gesloten zijn. Voor medewerkers van de Noordwijkse Woningstichting kunnen het aanwijzingen zijn voor dieperliggende problemen als verwaarlozing, geestelijke aftakeling en eenzaamheid.

Noordwijkse sociale huurwoningen levensloopbestendiger

De Noordwijkse Woningstichting maakt tien wooncomplexen beter toegankelijk voor bewoners die slecht ter been zijn. Hiermee is een bedrag van ruim 133.000 euro gemoeid, dat gezamenlijk door de gemeente Noordwijk en de NWS wordt betaald. Het investeren in het levensloopbestendig maken van wooncomplexen is een van de voorstellen in de onlangs geactualiseerde prestatieafspraken die de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) hebben opgesteld. Beide organisaties slaan de handen ineen om de afspraken nader in te vullen.

Intentieovereenkomst voor compact en verplaatsbaar bouwen

NWS-directeur/bestuurder Willem van Duijn en directeur Bas de Haan van bouwbedrijf Nezzt hebben hun handtekeningen gezet onder een intentieovereenkomst om in Noordwijk gezamenlijk compacte, duurzame en verplaatsbare woningen te bouwen. Waar is nog niet helemaal zeker, daarover wordt nog gesproken met de Gemeente Noordwijk en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen