Nieuws

Werkwijze Stek/NWS ongewijzigd tot 1 juni

De mededelingen van de overheid op 6 mei 2020 over het Corona-virus betekenen voor Stek/NWS dat wij onze aangepaste manier van werken voortzetten. De aangepaste maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 1 juni. Wij bedanken u voor het begrip en medewerking de afgelopen weken. We moeten samen nog even volhouden.

Nieuwe voorzitter Klachtencommissie Wonen

De Klachtencommissie Wonen heeft een nieuwe voorzitter. Na 20 jaar klachtenbehandeling bij woningcorporaties nam eind 2019 de voorzitter van de KCW om statutaire redenen afscheid. De bestuurders van MeerWonen, Stek, Noordwijkse Woningstichting en Sint Antonius van Padua maken hiermee bekend dat een nieuwe voorzitter is benoemd: mw. mr. B. Boertje.

Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf

De mededelingen van de overheid op 21 april 2020 over Corona-virus betekent voor Stek dat wij onze aangepaste manier van werken voortzetten. De meeste maatregelen blijven van kracht tot 20 mei. Wij verzoeken u dringend de basisregels in acht te nemen: afstand houden, handen wassen, bezoek te beperken (maximaal 3 personen) en zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen samen krijgen we corona onder controle.


Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen

Coronanieuws

Lees alles over de gevolgen die het coronavirus heeft voor onze werkwijze.

Maatregelen corona