Nieuws

Betaalbaar plan voor CO2-besparing

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) steunen, samen met 170 andere woningcorporaties, een betaalbaar plan voor extra CO2-besparing. Als de verhuurdersbelasting verdwijnt, kan dit bedrag worden gebruikt om de sociale woningvoorraad duurzamer te maken.

Nieuwe website Huren in Holland Rijnland

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland? Dan is de nieuwe website www.hureninhollandrijnland.nl dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in deze regio kunnen vinden. De stappen die daarvoor doorlopen moeten worden, zijn er duidelijk aangegeven. Daarnaast dalen de kosten voor inschrijving en jaarlijkse verlenging naar € 7,50.

Website Woningnet Holland Rijnland uit de lucht

De website van Woningnet Holland Rijnland - waar u kunt reageren op het aanbod van huurwoningen in deze regio - is vanaf maandag 18 maart uit de lucht. Dat is nodig om de verhuizing naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem - www.hureninhollandrijnland.nl - mogelijk te maken.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen