SHN, gemeente en NWS bereiden Prestatieafspraken voor

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) hebben een overleg opgestart ter voorbereiding van de nieuwe Prestatieafspraken. In deze afspraken wordt vastgelegd hoe de drie partijen gezamenlijk de doelen uit de Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020 gaan realiseren.

NWS zet vaart achter energiebesparing

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) zet vaart achter het energiezuiniger maken van haar bezit. Alle vrijkomende huizen worden in het vervolg direct geïsoleerd voordat de nieuwe huurder erin trekt. Bestaande huurders krijgen een persoonlijk aanbod op maat om hun woning met een aantal maatregelen comfortabeler en duurzamer te maken.

NWS verlaagt huur vrijkomende woningen

Om haar bezit betaalbaar en bereikbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep woningzoekenden, verlaagt de Noordwijkse Woningstichting de huurprijs van een groot aantal vrijkomende huizen. In totaal 1465 woningen krijgen op termijn een streefhuur tot aan de hoogste grens van de huurtoeslag (628 euro) en ruim 71 procent (1045 woningen) daarvan valt straks zelfs onder de laagste grens van 586 euro. De corporatie wil haar voorraad sociale huurwoningen de komende jaren ook flink vergroten: van de huidige 2068 tot 2650 in het jaar 2030.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen