Nieuws

Stek en NWS na fusie verder als Stek

Woonstichting Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan vanaf 15 februari 2020 verder als één woningcorporatie onder de naam Stek. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn akkoord met de juridische fusie. Met de eerdere samenvoeging van Stek en Vooruitgang (per 1 juli 2019) ontstaat met het aanschuiven van de NWS één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert.

Meer mensen hebben recht op huurtoeslag

Goed nieuws voor mensen die door een kleine stijging van het inkomen direct hun huurtoeslag kwijtraken. Vanaf 1 januari van dit jaar is de Wet op de huurtoeslag veranderd. De harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Als het salaris omhoog gaat, wordt de huurtoeslag geleidelijk lager. Voorheen was het zo dat iemand die een euro meer verdiende dan het maximum, meteen met lege handen stond.

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen

Voor urgente storingen kunt u ons altijd telefonisch bereiken, maar de vaste openingstijden zijn in deze periode van het jaar aangepast. Van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 december 2019 is ons kantoor aan de Van Panhuysstraat 16 in Noordwijk gesloten. Dat geldt ook voor woensdag 1 januari 2020.

Mijn NWS

Regel uw zaken online in het huurdersportaal

Hier inloggen